Ponderea creditelor emise persoanelor juridice rezidente de către băncile comerciale din Moldova în anul 2018 a fost în scădere cu 5% comparativ cu anul 2017.

Banca Națională a Moldovei comunică că, la finele lunii decembrie 2018, au fost emise împrumuturi în sumă de 25,3 mld. lei ( cu 1,1% mai puțin decât un an mai devreme), total fiind acordate împrumuturi de peste 35,45 mld. lei ( în creștere cu 5,9%). Conform informației prezentate de regulator, creditele oferite persoanelor fizice rezidente au atins cifra de 9,972 mld. lei, iar ponderea acestora în volumul total a sporit de la 22,7% până la 28,1%. 

Totodată, în anul 2018 împrumuturile acordate persoanelor juridice nerezidente au constituit 166,2 mil. lei ( în descreștere cu 38,2% față de anul 2017), iar creditele acordate persoanelor fizice nerezidente au crescut până la 14,7 mil. lei sau cu 46,5%. 

Cele mai mari sume de credite acordate persoanelor juridice rezidente au fost emise de: 
• Moldova-Agroindbank — 8,82 mld. lei 
• Moldindconbank — 4,59 mld. lei
• Mobiasbanca Groupe Societe Generale — 3,43 mld. lei.


Cele mai mari sume de credite acordate persoanelor juridice nerezidente au fost acordate de:
• Victoriabank — 92,09 mil. lei 
• Moldova-Agroindbank — 60,39 mil. lei
• FinComBank — 8,8 mil. lei.
 

Lideri în acordarea creditelor persoanelor fizice rezidente au fost:
• Moldova-Agroindbank cu 3,55 mld. lei
• Moldindconbank cu 2,19 mld. lei
• Mobiasbanca Groupe Societe Generale cu 1,95 mld. lei.