Banca Națională a Moldovei a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Documentul a fost elaborat pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, care prevede că, în procedura declarării voluntare, subiectul declarării mijloacelor bănești urmează să întreprindă un șir de acțiuni1, inclusiv prin intermediul băncilor, iar documentul publicat de regulator stabilește măsurile de precauție în funcție de riscul implicat, criteriile și factorii care generează riscuri sporite de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în cadrul procesului de declarare voluntară a mijloacelor bănești.

Printre acestea se regăsesc lipsa activității de lucru al subiectului declarării, statutul de persoană social vulnerabilă al acestuia, proveniența teritorială a mijloacelor ce urmează a fi declarate, apariția suspiciunilor rezonabile asupra documentelor confirmative prezentate, refuzul de a încheia, la o anumită etapă, procedura declarării etc.

Conform Hotărârii BNM, băncile vor colecta documente confirmative relevante, vor evalua coerența și compatibilitatea acestora cu datele și informațiile pe care le deține despre subiectul declarării, activitatea și profilul de risc al acestuia pentru a efectua analiza detaliată a tranzacțiilor legate de procesul de declarare voluntară a mijloacelor bănești. 

Totodată, fiecare bancă va lua în considerare faptul că documentele și declarațiile prezentate de subiectul declarării emise de către o autoritate competentă în procesul declarării voluntare nu reprezintă confirmări oficiale ale legitimității originii fondurilor declarate voluntar. Acestea vor fi utilizate doar în calitate de documente adiționale în scopul conformării cu cerințele legislației naționale (inclusiv reglementările emise de BNM și CNA).

Documentul prevede procedura de depunere a actelor de către subiectul declarării și verificare a acestora, circuitul lor în cadrul băncii, de eliminare a suspiciunilor rezonabile etc. 

În cazul conformării actelor, dar și a subiectului declarării, rigorilor legislației, ”banca va elibera subiectului declarării voluntare sau reprezentantului acestuia extrasul de cont care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) la sfârșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar, inclusiv data depunerii (depunerilor) și/sau transferului (transferurilor) mijloacelor bănești, precum și suma fiecărei depuneri și/sau transfer în moneda originală și în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei din data depunerii și /sau transferului”se spune în documentul 
care a intrat în vigoare astăzi, 1 februarie 2019.

Totodată, amintim că, conform Ordinului nr. 669 din 12.12.2018 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 483 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor, termenul de prezentare a declarațiilor respective pentru mijloacele bănești a fost transferat de la 1 februarie la 1 martie 2019.

Prezentarea la SFS a notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor cu anexarea la originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfârșitul zilei de 15 februarie 2019, a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară, care constituie 6% din suma declarată