În anul 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 36 410,4 mil. lei. Comparativ cu anul 2017, s-a înregistrat o creștere de 7,3% sau cu 2 463,0 mil. lei. În același timp executarea bugetului de stat, în anul 2018 s-a încheiat cu un deficit în sumă de 2 274,7 mil. lei constituind 44,9% faţă de planul precizat (5 062,5 mil. lei) sau cu 2 787,8 mil. lei mai mic.

Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat, se ridică la 16 475,6 mil. lei, fiind mai mari cu 15,1% (2 160,2 mil. lei) faţă de anul 2017. Valoarea absolută a veniturilor administrate de către Serviciul Vamal a constituit 21 410,3 mil. lei, cu 1 037,7 mil. lei sau 5,1% mai mult comparativ cu anul 2017. Din suma totală de venituri, încasările din impozite şi taxe constituie 34 057,9 mil. lei, cu 9,2% mai mult faţă de anul trecut.  Încasările din impozite pe venit constituie 6 865,9 mil. lei, fiind realizate la nivel de 112,5 % față de planul precizat. Comparativ cu anul 2017 acestea sunt mai mari cu 23,9 la sută (1 324,5 mil. lei).

Partea de cheltuieli a bugetului de stat, în perioada de referință a constituit 38 685,1 mil. lei. Comparativ cu anul 2017, cheltuielile s-au majorat cu 9,0 %.

Vedeți mai jos raportul integral: