Statul se pregătește să cumpere cota de 63,8865% din totalul acțiunilor B.C. „Moldindconbank”. Achiziția este însă pentru un termen scurt, lucru prevăzut și de legislație - maxim 90 de zile, până când potențialul cumpărător din Bulgaria va cumpăra respectivele acțiuni de la Agenția Proprietăți Publice.

Potrivit proiectului de hotărâre de Guvern care este publicat pentru dezbateri, Ministerul de Finanțe va aloca 764 043 846 milioane de lei pentru cumpărarea de către Guvern a pachetului de acțiuni ordinare nominative de clasa I în număr de 3 173 751 unități, ce reprezintă cota de 63,8865% din totalul acțiunilor B.C. ”Moldindconbank” S.A. Urmare a achiziționării de către potențialul achizitor a acțiunilor respective, mijloacele financiare vor fi restituite în bugetul de stat.

Procedura respectivă nu este o noutate pentru Republica Moldova pentru că acțiunile anterior blocate de la Moldova Agroindbank au fost vândute exact în așa mod. Deschide.MD a scris în luna aprilie 2018, despre respectivul Proiect de Hotărâre de Guvern, prin intermediul căruia se dorea ca Agenția Proprietății Publice să fie împuternicită a întreprinde, din numele Guvernului, acțiunile necesare în vederea cumpărării și deetatizării acțiunilor emise de băncile de importanță sistemică, inclusiv să negocieze și să semneze antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare și alte acte.

Tot atunci redacția noastră menționa că acest document se referea la două dintre cele mai importante bănci din Republica Moldova: Moldova Agroindbank (MAIB) și Moldinconbank (MICB).  

Detalii: De ce statul vrea să „naționalizeze” acțiunile blocate de la Moldinconbank și Moldova Agroindbank

Un alt lucru important care trebuie menționat este faptul că, după semnarea din noiembrie 2016 a Memorandumului dintre Republica Moldova cu Fondul Monetar Internațional, orice decizie luată în sectorul bancar, în special privind guvernanța băncilor, trebuie coordonată cu reprezentanții FMI. 

De precizat este și faptul că comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat marți, 22 ianuarie 2019, hotărârea privind permisiunea prealabilă pentru achiziționarea de către „DOVERIE UNITED-HOLDING AD” a pachetului de acțiuni în mărime de 63,89 la sută din acțiunile BC „Moldindconbank” S.A.

----------------------------------------- „DOVERIE UNITED-HOLDING AD” își propune să vină la BC „Moldindconbank” S.A. cu o echipă de manageri care au o experiență internațională bogată în domeniul bancar.  În acest sens, BNM consideră intenția potențialului investitor drept o oportunitate notabilă de a dezvolta pe termen lung „Moldindconbank” și de a spori competitivitatea și calitatea serviciilor oferite clienților săi.

„DOVERIE UNITED-HOLDING AD” își dorește să vină pe piața bancară din Republica Moldova după o amplă studiere a evoluției pieței și a contextului economic din țară. În luna septembrie 2017, compania a mai obținut o permisiune prealabilă a BNM pentru achiziționarea unui pachet de acțiuni la o altă bancă licențiată din Republica Moldova. Din motive obiective acea tranzacție nu a avut loc.

„DOVERIE UNITED-HOLDING AD” se prezintă a fi una dintre cele mai importante companii din Bulgaria. A fost înființată în anul 1996 ca un fond de privatizare cu un portofoliu de participații în peste 20 de întreprinderi din diverse domenii economice, care activează în mai multe țări din regiune.