Vestmoldtransgaz a semnat contractul de achiziție lucrări aferente construcției Complexului administrativ Ghidighici, care este o parte componentă a construcției gazoductului Iași - Ungheni - Chișinău. Astfel grupul format din Societatea ACI CLUJ SA (România), Societatea IMSAT SERVICE SA (România) și Societatea ABCONY SERV SRL (România) vor efectua lucrările de construcție.

Complexului administrativ Ghidighici va fi format din șase blocuri: Clădirea Principală de birouri, Hala Industrială cu Atelier Mecanic și Depozit, Clădire Poartă, Clădire Laborator, Clădire Pompe PSI.

„Evenimentul marchează etapa de începere a lucrărilor ce fac parte din obiectivul de investiție privind construcţia conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău și implementarea unor măsuri pentru operarea, exploatarea și întreținerea conductei de transport gaze naturale Iași–Ungheni–Chișinău, obiectiv declarat de interes național în Republica Moldova, prin Legea nr. 105/09.06.2017. Realizarea obiectivului contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei Republicii Moldova, eficientizarea sectorului energetic al acesteia şi crearea unei pieţe de energie transparentă şi competitivă, care va asigura, totodată și securitatea energetică regională”, a declarat Ion Sterian.

Societatea VESTMOLDTRANSGAZ SRL este operator tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale din Republica Moldova și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

Pentru loturile la care nu au fost depuse oferte conforme cu prevederile documentației de atribuire, Societatea VESTMOLDTRANSGAZ SRL a reluat procesul de achiziție și a inițiat recent 5 proceduri de licitație deschisă, la care se așteaptă să primească oferte până la data de 21 ianuarie 2019.

Anterior Ministrul economiei și infrastructurii, Chiril Gaburici, a declarat că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile în ceea ce ține de construirea gazoductului Iași-Chișinău. Astfel, compania românească „Transgaz”, având autorizația de construcție, poate să înceapă să organizeze licitațiile pentru materiale și să pornească lucrările de construcție a gazoductului.