Conducerea Societății pe Acțiuniți „Banca de Finanţe şi Comerţ” a venit cu reacție în urma deciziei BNM de a suspenda drepturile de autor ale unor acționari „Fincombank”.

Într-un comunicat de presă se spune că hotărârea BNM nu ţine în nici într-un mod de activitatea curentă a FinComBank S.A. şi nu influenţează stabilitatea financiară şi performanţele băncii.

„Mai mult decât atât, FinComBank S.A. este bine capitalizată, solvabilă şi stabilă. În totalul activelor sectorului bancar din Republica Moldova, „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. reprezintă o cotă de 3,7%, în totalul portofoliului de credite - 4.4%, cota creditelor neperformante la total portofoliu 5,88% (pe sistem 13,37%, locul 3), iar rentabilitatea capitalului este de 11,39% (locul 5 pe sistem). În total pe teritoriul ţării sunt active 93 de subdiviziuni ale FinComBank (locul 3 pe sistem).
Prin urmare, „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., va continua să activeze în regim normal şi să presteze toate serviciile, inclusiv cele legate de operaţiunile cu depozitele, de creditare şi decontări. Nu în ultimul rând, FinComBank continuă să se dezvolte şi să-şi surprindă clienţii săi cu cele mai inovatoare programe de banking”, se mai spune în comunciatul băncii. 

--------------------------------- Amintim că vineri Banca Națională a emis un comunicat de presă în care spune că a constatat, că un grup de acționari acționează concertat în raport cu „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.. Aceștia au achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă substanțială) în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale. Astfel, au fost încălcate prevederile Legii privind activitatea băncilor. În consecință, a fost suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari, și anume: de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende. Urmare deciziei BNM, acționarii vizați trebuie, conform legii, să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.