Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 3,4% în valoare nominală, dar a scăzut cu 8% relativ la PIB. Astfel, la sfârșitul lunii septembrie 2018, ea a înregistrat 7,19 miliarde de dolari, ceea ce constituie 64,8% raportat la PIB.

Potrivit unui raport al BNM, datoria publică şi public garantată a reprezentat 27,1 la sută din totalul datoriei externe, însumând 1,9 miliarde de dolari (-2,6 la sută de la începutul anului). Datoria privată negarantată s-a cifrat la 5,2 miliarde de dolari, în creştere cu 5,8 la sută față de 31.12.2017.

Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (72,2 la sută). Totuși, în ianuarie-septembrie 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+13,2 la sută față de începutul anului), care rezultă preponderent din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

Sursa: realitatea.md