Serviciul Vamal va beneficia de asistența noilor experți ai EUBAM în implementarea prevederilor Acordului de Asociere, inclusiv a celor stipulate la capitolul DCFTA. Aceștia au fost prezentați în cadrul întrevederii directorului general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, cu șeful Oficiului EUBAM în Republica Moldova, Slawomir Pichor.

Conform Planului de Acțiuni al Misiunii, prioritățile pentru anul 2017 vor viza, în continuare, asistența în procesul de implementare a Acordului de Asociere, care presupune armonizarea legislației naționale cu cea europeană, combaterea infracționalității transfrontaliere, dezvoltarea domeniilor de analiză a riscurilor, certificare a originii mărfurilor, evaluarea în vamă a valorii acestora, controlul ulterior, precum și simplificarea procedurilor de vămuire.

Totodată, experții vor asista Serviciul Vamal în demersurile de dezvoltare a conceptului de control comun la frontiera cu Ucraina. Beneficiile implementării respectivului concept constau în accelerarea traficului transfrontalier, sporirea transparenței în procesul de control, precum și diminuarea semnificativă a unor eventuale riscuri de corupție.

Cu asistența metodologică a experților EUBAM, până la sfârșitul acestui an, Serviciul Vamal va definitiva proiectul Strategiei privind managementul riscurilor, aplicarea căreia va asigura o gestionare mult mai eficientă a domeniului de prevenire și combatere a fraudelor vamale. De asemenea, aceștia vor fi implicați în elaborarea Regulamentelor subdiviziunilor create în cadrul reorganizării, astfel încât să fie asigurată respectarea tuturor cerințelor de rigoare, precum și excluderea unor eventuale dublări de competențe.

Directorul general al Serviciului Vamal a apreciat experiența noilor experți, exprimându-și convingerea că asistența acordată va fi valoroasă și de calitate.  ”Implementarea prevederilor Acordului de Asociere cu UE reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale Serviciului Vamal, motiv pentru vom continua să depunem eforturi pentru a ne alinia celor mai exigente standarde”, a subliniat Vitalie Vrabie.