Timp de o lună, cele trei bănci din Republica Moldova, aflate în proces de lichidare, au rambursat din creditele acordate drept garanție de stat aproximativ 25,5 milioane de lei.

Potrivit datelor de pe site-ul ministerului Finanțelor, Banca de Economii a întors din creditul de urgență - 7 milioane de lei, Banca Socială - 12 milioane, iar Unibank - 6 milioane. Până în acest moment au fost recuperate aproximativ 836,64 milioane lei din aceste credite, adică în luna octombrie au fost întoarse 25,5 milioane lei.

Timp de patru luni - de când a fost publicat acest contor online - au fost întoarse aproximativ 164 de milioane de lei, la început fiind afișată suma totală de 672 milioane iar până acum au fost rambursați 836,64 milioane de lei creditului de urgență.

Ținem să precizăm că, porivit legii prin care Guvernul și-a asumat răspunderea, sta­tul urmea­ză să întoar­că Băn­cii Naţio­na­le, timp de 25 de ani, suma de 13,58 mili­ar­de de lei. În pri­mii 10 ani, sume­le sunt mult mai mici decât cele pe care sta­tul va tre­bui să le depună în con­tu­ri­le BNM în ulti­mii 10 ani. În pri­mul an, sta­tul trebuie să plă­teas­că 50 de mili­oa­ne şi o dobân­dă de 1,4%, însă în ulti­mii ani rate­le ating cifra de 900 de mili­oa­ne şi chiar 1.05 mili­ar­de - în ulti­mul an. Înce­pând cu anul al 10-lea de ram­bu­r­sa­re, oda­tă cu sume­le, cre­ş­te şi rata nomi­na­lă a dobân­zii anu­a­le până la 5,3%.