În luna noiembrie 2018, rata anuală a inflației a constituit 0,9%, mai puțin cu 0,3 puncte procentuale față de cea din luna precedentă. Similar ultimelor 6 luni, aceasta se află sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5,0%.

Datele cu privire la evoluția inflației anuale pentru lunile octombrie și noiembrie 2018 indică o inflație inferioară celei anticipate și publicate în Raportul asupra inflației nr. 4, 2018 din cauza dinamicii sub  așteptări a prețurilor la produsele alimentare, se spune într-un comunicat de presă al BNM. 

Cele mai mari contribuții la rata anuală a inflației (câte 0,8 puncte procentuale) au înregistrat prețurile la produsele alimentare și inflația de bază. Prețurile la combustibili au avut un impact de 0,4 puncte procentuale. În același timp, prețurile reglementate au generat o contribuție negativă de minus 1,1 puncte procentuale.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 2,7%, cu 0,3 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0,4%, ca urmare a majorării prețurilor la produsele alimentare cu 0,8%, a prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0,2% și la servicii cu 0,1%.

Rata lunară a inflației de bază în luna noiembrie a înregistrat o creștere lunară de 0,3%. Dinamica inflației de bază a fost influențată preponderent de creșterea plăților pentru creșe și grădinițe de copii (componentul „educație și învățământ”), majorarea prețurilor la „țigări” și la serviciile turismului peste hotarele țării (componentul „cultură și odihnă”).

În luna noiembrie a.c., prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0,8% față de nivelul lunii precedente, ca urmare a majorării prețurilor la „ouă” (6,0%), „legume proaspete” (5,7%), „cartofi” (2,7%) „lapte și produse lactate” (1,2%) și „grăsimi” (0,6%). Evoluția prețurilor la produsele alimentare a fost atenuată de  scăderea prețurilor la „fructe proaspete” (-1.1%) și „zahăr” (-0,9%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0,1% față de nivelul lunii precedente.

De asemenea, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0,4% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de majorarea prețurilor la „gazul din butelii” cu 2,2%, generând o contribuție de 0,2 puncte procentuale. Prețurile la „cărbune de pământ” și „lemnele pentru foc” au crescut cu 1,3% și 0,2%, respectiv. Creșterile la subcomponentele       sus-menționate pot fi atribuite factorului sezonier în contextul începutului sezonului rece. Prețurile la „combustibil lichid” și la „carburanți” au rămas la nivelul lunii precedente. 

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au scăzut cu 0,1% față de nivelul lunii precedente. Dinamica respectivă a fost determinată, în principal, de reducerea continuă a prețurilor la medicamente cu 0,3%. Totodată, tarifele la serviciile de transport feroviar au crescut cu 3,2%, iar cele la transportul aerian au scăzut cu 2,2%.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 4,9%, similar lunii precedente.