Republica Moldova va beneficia de un grant adițional în valoare de 740 000 euro din partea BERD pentru realizarea Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (CET-Nord S.A.)”. Comisia politică externă și integrare europeană a aprobat, în ședința de astăzi, avizul consultativ privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant.

Consiliul Directorilor BERD a aprobat alocarea grantului din contul Fondului Special al Acționarilor. Suma acordată urmează să acopere achiziționarea bunurilor și serviciilor conform prevederilor acordului.

Ministrul Finanțelor a fost împuternicit pentru semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, S.A. CET-Nord și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

S.A. CET-Nord este beneficiarul proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi”, finanțat în baza unui credit din partea BERD în valoare de 7 mln euro şi a unui grant de cca 3 mln euro, din partea Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu. Scopul proiectului este reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Bălţi. 

Implementarea programului de modernizare al S.A. CET-Nord se va desfășura în perioada 2017-2019.