În luna octombrie 2018, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate, în favoarea persoanelor fizice, mijloace bănești în valoare netă de 111,07 mil. USD (în scădere cu 4,5 la sută comparativ cu octombrie 2017).

Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: din UE - o pondere de 43,2 la sută, din CSI - o pondere de 26,7 la sută și din restul lumii - o pondere de 30,1 la sută.

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice sunt de remarcat transferurile din Rusia cu o pondere de 25,2 la sută (28,03 mil. USD) din total (în scădere cu 7,9 puncte procentuale comparativ cu octombrie 2017). De asemenea, de menționat transferurile din Israel - 16,9 la sută (18,81 mil. USD), din Italia - 12,4 la sută (13,77 mil. USD), SUA - 8,2 la sută (9,12 mil. USD), Germania - 7,5 la sută (8,37 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord - 6,2 la sută (6,85 mil. USD), Franța - 4,0 la sută (4,49 mil. USD), Cehia – 1,5% (1,62 mil. USD), Irlanda - 1,4 la sută (1,60 mil. USD), Spania - 1,4 la sută (1,51 mil. USD), Portugalia - 1,1 la sută (1,25 mil. USD), Turcia - 1,0 la sută (1,11 mil. USD), România - 0,9 la sută (1,01 mil. USD ), din alte state - 12,3 la sută (13,53 mil. USD).

În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, transferurilor în euro le-a revenit ponderea de 48,9 la sută (în creștere cu 6,9 p.p.), urmate de transferurile în dolari SUA - 44,3 la sută (în descreștere cu 5,9 p.p., comparativ cu octombrie 2017) și cele în ruble rusești – 6,8 la sută (în descreștere cu 1,0 p.p.).

Pe parcursul perioadei ianuarie - octombrie 2018, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1067,04  milioane dolari SUA, cu 7,9 la sută mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

În octombrie 2018, comparativ cu perioada similară a anului precedent, fluctuațiile cursului de schimb al valutelor față de dolarul SUA au contribuit cu 0,5 puncte procentuale la scăderea totală a valorii transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, însă efectiv (eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent) a fost înregistrată o diminuare a volumului transferurilor cu 4,0 la sută.