Banca Națională a Moldovei (BNM) și-a stabilit un nou plan strategic pentru anii 2018 - 2020 care stabilește obiective pe termen mediu. Perioada de planificare a fost redusă de la cinci la trei ani cu scopul operaționalizării planului strategic și articulării lui mai armonioase cu dezvoltarea dinamică a cadrului de reglementare și inovațiile tehnologice rapide în domeniul bancar.

Noul plan strategic prioritizează obiectivele Băncii Naționale în cinci domenii-cheie: optimizarea politicii monetare, promovarea stabilității financiare prin aplicarea noilor instrumente de gestiune macroprudențială, fortificarea sectorului bancar și implementarea supravegherii bazate pe risc (conform principiilor Basel III), sporirea calității monedei naționale și a plaților fără numerar, precum și consolidarea capacității și a eficienței Băncii Naționale.

Obiectivele formulate implică o gestiunea transversală, cu implicarea mai multor departamente ale BNM în același proiect, ceea ce va contribui la eficientizarea funcționării și comunicării interne. Un alt element inovator a fost includerea în planul strategic 2018-2020 a unor obiective care țin parțial de competența altor autorități naționale. Prin această inițiativă BNM își asumă rolul de promotor al unor reforme de importanță națională prin cooperare și dialog interinstituțional cu alte autorități ale statului.

Adoptarea noului plan strategic marchează o etapă importantă în reformele promovate de Banca Națională în ultimii ani. După o perioadă de schimbări radicale în domeniul bancar din ultimii ani, BNM se va dedica difuzării și aprofundării efectelor acestora în sistemul financiar-bancar cu scopul de a îmbunătăți transmisia politicii monetare, de a favoriza modernizarea și creșterea sănătoasă a sectorului bancar și, în final, de a spori contribuția BNM la dezvoltarea durabilă economică a Republicii Moldova.