Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017. Acesta este fundamentat pe o creștere economică de 3%, pe o majorare de 10% a exporturilor și, de 9%, a importurilor; pe prioritățile de politici publice ale Guvernului și, nu în ultimul rând, pe prevederile acordurilor de finanțare cu partenerii de dezvoltare.

Potrivit documentului, veniturile la bugetul de stat înregistrează o creștere cu 11 la sută față de bugetul de stat aprobat pe 2016, constituind 32,8 mlrd. lei. Majorarea veniturilor se datorează în proporție de 73,5 la sută majorării încasărilor din impozite și taxe. Al doilea şi cel mai important factor îl reprezintă granturile care vor însuma 3 mlrd. lei, în creştere cu 47%.

Cheltuielile din bugetul de stat înregistrează o creștere cu 9 la sută faţă de bugetul de stat aprobat pe 2016, constituind 36,9 mlrd. lei. Creșterea cheltuielilor este pe fundalul majorărilor salariale prevăzute, a cheltuielilor adiționale reformelor și stingerea datoriei de stat.

Deficitul este prevăzut în sumă de 4155,6 mln. lei. Principalele surse de finanțare ale deficitului bugetului de stat sunt sursele interne (inclusiv mijloacele din privatizarea patrimoniului public, din vânzarea activelor băncilor aflate în procedura de lichidare, emisiunea netă a VMS), și sursele externe (intrări nete din împrumuturi externe pentru suport bugetar și pentru finanțarea proiectelor din surse externe).

Pentru realizarea proiectelor cu finanțare externă, în proiectul bugetului de stat se prevăd cheltuieli în volum total de 2 735,5 mil. lei (7,4% din total cheltuieli), cu o creștere față de anul 2016 cu 13,8 la sută.

În anul 2017 vor derula circa 73 proiecte, dintre care cele mai importante sunt programul de susținere în sectorul drumurilor, programe de dezvoltare a infrastructurii în agricultură și construcția locuințelor pentru persoanele defavorizate.

În învățământ vor fi renovate 21 de şcoli și 40 de instituții preșcolare. Vor fi, de asemenea,renovate şi dotate 12 centre de excelenţă din învăţământul profesional tehnic, majorate bursele pentru 36 mii de elevi și studenți.

În anul 2017 se prevăd alocaţii de 161,7 mil.lei pentru reforma poliţiei şi 49,2 mil. lei pentru finalizarea construcției/reconstrucției obiectelor de investiții capitale, în contextul Strategiei de reformare a sectorului justiției.

La capitolul „Protecție socială”, se prevede indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 6,8%; majorarea mărimii indemnizației unice la nașterea copilului; majorarea cu 50% a indemnizației pentru tineri specialiști şi indexarea burselor la rata inflației.

De asemenea, vor fi majorate salariile pentru funcționari publici, judecători, procurori. Totodată, salariile pentru angajații Serviciului Fiscal și Vamal se vor dubla, în scopul asigurării unei administrări mai eficiente a încasărilor la bugetul public național şi eliminarea factorului coruptibil.

În acest context, premierul Pavel Filip a menţionat că proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2017 propune ținte perfect realizabile. „Este un proiect de buget echilibrat și responsabil, care ține cont de capacitățile de finanțare ale Republicii Moldova pentru anul 2017”, a spus şeful Executivului.

 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 urmează să fie transmis spre examinare Parlamentului.