Timp de doar o săptămână, inspectorii secţiei siguranţa produselor alimentare a DRSA Edineţ au supus controlului oficial planificat 10 magazine alimentare şi 6 blocuri alimentare ale instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar din localităţile r-lui. Scopul urmărit a fost cel de a verifica corespunderea activităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare.

În rezultatul controlului efectuat și depistarea neconformităților, au fost întocmite 9 prescripţii cu acordarea termenului de 30 de zile pentru înlăturarea neajunsurilor, iar la un magazin alimentar a fost întocmit un proces verbal contravenţional pe art. 273 p.2 CCRM cu aplicarea amenzii în sumă de 60 UC-3000 de lei.