Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis prelungirea pentru o perioadă de șase luni, începând cu data de 20.10.2018, a mandatelor administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank” S.A..

Administratorii temporari își exercită mandatul în cadrul intervenției timpurii instituite la BC „Moldindconbank” S.A. după ce BNM a constatat activitatea concertată a unui grup de persoane ce deținea o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89 la sută, fără permisiunea băncii centrale.

BC „Moldindconbank” S.A. activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.