La 29 noiembrie vicepremierii Republicii Moldova și Federației Ruse, Octavian Calmîc și Dmitri Rogozin, au semnat la Moscova Protocolul ședinței Comisiei moldo-ruse de cooperare economică și Planul de acțiuni pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice dintre două state pentru anii 2016-2017, ca parte a protocolului.

Documentele includ acțiuni de cooperare bilaterală în domeniul comerțului, mediului de afaceri, în sectorul energetic, transporturi, agricultură, migrație și sferă umanitară, colaborarea regională. 

Protocolul are 10 capitole:

  1. Privind realizarea Ptorocolului celei de a 13 reuniuni a Comisiei interguvernamentale cu privire la colaborarea economică dntre Republica Moldova și Federația Rusă din 16 noiembrie 2012.
  2. Prvind starea direcțiilor de bază a dezvoltării relațiilor comercial-economice și colaborarea interregională
  3. Privind colaborarea în domeniul energetic și al carburanților
  4. Privind colaborarea în domeniul agro-industrial
  5. Privind colaborarea în domeniul industrial
  6. Colaborarea în domeniul transportului
  7. Colaborarea în domeniul cultural
  8. Colaborarea în domeniul migrației
  9. Dezvoltarea sferei judiciare și a acordurilor
  10.  Cu privire la la realizarea celei de a 15 reuniune a Comisiei interguvernamentale