În luna septembrie 2018, rata anuală a inflației a constituit 2.4%, cu 0.8 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă. Conform prognozei publicate anterior, aceasta se află sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%.

Datele cu privire la evoluția ratei anuale a inflației pentru trimestrul III, 2018 indică o inflație ușor superioară celei anticipate și publicate în Raportul asupra inflației nr.3, 2018 din cauza dinamicii prețurilor la produsele alimentare.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (2.1 puncte procentuale) au înregistrat prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile la combustibili au avut un impact de 1.0 și, respectiv, 0.5 puncte procentuale. Prețurile reglementate au generat o contribuție negativă de minus 1.1 puncte procentuale.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 3.1%, cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.1%, ca urmare a majorării prețurilor la mărfurile nealimentare 0.4%. Prețurile la produsele alimentare au rămas practic la nivelul lunii precedente (0.01%), iar la servicii s-au diminuat cu 0.1%.

Rata lunară a inflației de bază în luna septembrie a înregistrat o creștere lunară de 0.4%. Dinamica inflației de bază a fost influențată preponderent de majorarea prețurilor la „țigări” cu 2.2% și la „mijloace de transport, piese auto” cu 1.8%, evoluție atenuată de diminuarea prețurilor la „turismul peste hotarele țării” cu 12.7%.

În luna septembrie a.c., prețurile la produsele alimentare au rămas practic la nivelul lunii precedente, ca urmare a scăderii prețurilor la „cartofi” (-6.6%), la „fructe proaspete” (-5.7%) și la „zahăr” (-1.9%). Concomitent, prețurile la produsele alimentare s-au majorat ca urmare a sporirii prețurilor la „ouă” (5.0%) și la „legume proaspete” (3.1%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0.4% față de nivelul lunii precedente.

De asemenea, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.9% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de majorarea prețurilor la „lemnele pentru foc” cu 2.1%, generând o contribuție de 0.7 puncte procentuale. Prețurile la „gazul din butelii” au crescut cu 2.3%, iar prețurile la „cărbune de pământ”, la „combustibil lichid” și la „carburanți” au rămas la nivelul lunii precedente.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au scăzut cu 0.2% față de nivelul lunii precedente. Dinamica respectivă a fost determinată, în principal, de reducerea prețurilor la medicamente cu 1.0%. Totodată, tarifele la serviciile de transport feroviar și aerian au scăzut cu 6.9% și 0.8%, respectiv.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 4.9%, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente.