Comisia economie, buget și finanțe a audiat Raportul anual 2017 al Băncii Naționale a Moldovei. În cadrul ședinței de astăzi a Comisiei, Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea a prezentat evoluțiile înregistrate și a răspuns la întrebările deputaților.

Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea a menționat că, în anul 2017, Republica Moldova a înregistrat o crestere robustă a economiei, dar a cunoscut si o majorare temporară a preţurilor interne de consum. Astfel, produsul intern brut (PIB) a progresat cu 4,5%, fiind susţinut de creşterea consumului intern si a producţiei din sectorul agrar. Cresterea economică în principalele tări de emigrare a cetatenilor moldoveni a accelerat volumul de remitente, care la rândul lor au contribuit la mărirea puterii de cumpărare a consumatorilor locali. În a doua jumătate a anului, am asistat la o revigorare a activitatii în sectorul industrial si la o creştere puternica a exporturilor.

 
Potrivit informațiilor din raportul prezentat rata medie anuală a variaţiei indicelui preturilor de consum (IPC) a fost în 2017 de 6,6%, cu 0.2 p.p. mai mare decât în anul precedent. Inflaţia anuala a preturilor de consum a evoluat de la 3% în ianuarie până la 7,3% în decembrie 2017, sub influenta majorării preturilor la produsele energetice, la cele alimentare si creşterii tarifelor la serviciile reglementate. Cu toate acestea, inflaţia de baza anuală a continuat să evolueze în limitele intervalului-tinta si a constituit în medie 4,8%.
 
Politica monetară a BNM, perspectivele de reducere a inflaţiei si condiţiile favorabile pe piata monetara au dus la îmbunatătirea semnificativă a condiţiilor de îndatorare a Ministerului Finantelor pe piata internă de capital. Astfel, rata medie a dobânzilor la valorile mobiliare de stat (VMS) a fost de 6,7% în 2017, fată de 15,8% în 2016.
 
 
Surplusul de lichiditate din sistem a fost în mare parte condiţionat de fluxul sporit de intrări de valuta în favoarea persoanelor fizice pe piaţa moldovenească - echivalentul a 1,2 miliarde de  dolari SUA, în creştere cu 11,2% faţă de anul precedent. Ca urmare, pe parcursul anului 2017, leul moldovenesc s-a întărit cu 14,4% faţă de dolarul SUA şi cu 2,3% faţă de euro.
 
 
În perioada de raportare, BNM a întreprins actiuni de consolidare a sectorului bancar. Astfel, au fost intensificate controale tematice referitoare la transparenţa si calitatea acţionarilor, au fost efectuate verificări ale tranzacţiilor cu părţile afiliate, precum si evaluări ale calităţii activelor. La 7 din cele 11 bănci licenţiate au fost efectuate controale complexe pe teren.
 
 
Profitul agregat al sectorului bancar pentru anul 2017 s-a situat la nivelul de circa 1,5 miliarde lei moldoveneşti, superior cu 8,6% faţă de 2016. Soldul creditelor bancare exprimat în lei a continuat să se reducă, dar la un ritm mai lent, atingând suma de 33,5 miliarde lei în decembrie 2017, cu 3,7% mai puţin faţa de aceeasi perioada în 2016. Băncile au continuat să atragă depozite, soldul cărora a atins 59,9 miliarde lei la sfârşitul anului 2017, cu 9% în creştere faţă de aceeaşi perioadă în 2016.
 
Structura pe valute a depunerilor indică o crestere continuă a încrederii populatiei si a agentilor economici în moneda naţională: 57,2% a depozitelor în lei moldoveneşti în decembrie 2017 fată de 53,5% în decembrie 2016 si 42,4% în septembrie 2015, în toiul crizei financiare.
 
 
Încrederea sporită a populaţiei în leul moldovenesc si stabilitatea cursului de schimb au permis BNM să lanseze în iunie 2017 proiectul de introducere a monedelor metalice de 1 leu si 2 lei. După o analiză aprofundată a circulaţiei numerarului în Republica Moldova si a practicilor internaţionale, proiectul a fost extins la însemnele monetare de 5 lei si 10 lei. Noile monede metalice au fost puse în circulaţie pe 28 februarie 2018. Introducerea monedelor metalice va permite BNM să genereze economii aferente costurilor de producere estimate la aproximativ 300 milioane lei pe o perioadă de 20 de ani. Potrivit, raportorului, în anul 2019 ar putea apărea bancnote de polimer.
 
 
Anul 2017 este primul an complet de funcţionare a Consiliului de supraveghere al BNM compus din 7 membri, dintre care 4 independenţi care nu au funcţii executive în cadrul BNM. Consiliul de supraveghere a avut o activitate intensă, cu 10 şedinţe convocate pe parcursul anului. Trei membri independenţi ai Consiliului de supraveghere constituie Comitetul de audit, care monitorizeaza procesul de raportare financiară, eficienţa sistemului de control intern, activitatea Departamentului de audit intern şi a altor funcţii care asigură o supraveghere eficientă a BNM. Pe parcursul anului 2017, au avut loc 77 şedinţe ale Comitetului executiv la care au fost examinate şi aprobate 369 hotărâri.