Ministerul Economiei și Infrastructurii va semna astăzi contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică Moldova-AgroindBank S.A. între Guvernul Republicii Moldova și Consorțiumul internațional de investitori (BERD, Invalda INVL, Horizon Capital).

---------------------------------------------- La începutul anului 2016, BNM a blocat un grup de acționari pentru activitate concertată. Eşecul acţionarilor concertaţi de a înstrăina acţiunile în termenul stabilit de 3 luni a condiţionat anularea acţiunilor deţinute de vechii acţionari, emiterea unor noi acţiuni şi expunerea acestora pentru vânzare pe piaţa reglementată.

În presă s-a vorbit de multe ori că în spatele acestor acționari nu ar fi nimeni altul decât supranumitul „Raider nr. 1 din spațiul CSI”, Veaceslav Platon. Un alt aspect este că după ce acțiunile au fost blocate de BNM, fiul lui Veaceslav Platon ar fi dorit să le cumpere, însă BNM a blocat de fiecare dată aceste tranzacții. 

Platon a atacat decizia BNM de blocare a acționarilor la Curtea Internaţională de Arbitraj de la Stockholm care a dat câștig de cauză Băncii Naționale a Moldovei.

Ultima expunere la vânzare a constituit perioada de 13 februarie 2018-30 aprilie 2018. Cu toate acestea, vânzarea acţiunilor B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., emise în locul celor nevândute de către acţionarii vizaţi, a devenit un proces îndelungat, de aproximativ 18 luni, din motivul lipsei solicitărilor în cadrul licitaţiilor din partea investitorilor care ar corespunde cerinţelor stabilite prin legislaţia bancară.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat pe 19 iunie 2018, achiziționarea de către un consorțiu internațional de investitori a pachetului de acțiuni în mărime de 41,09% din capitalul social al băncii comerciale „MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A..

--------------------------------- Consorțiul este format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Horizon Capital, în calitate de gestionar al fondului de investiții creat de instituții financiare internaționale notorii precum Western NIS Enterprise Fund (fondat de Congresul SUA prin intermediul USAID), BERD, Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupul Băncii Mondiale), Banca Olandeză de Dezvoltare (FMO), Societatea Germană de Investiții (DEG) și Agenția Franceză pentru Dezvoltare (PROPARCO), și Invalda INVL, o societate de investiții cotată din Lituania, cu experiență în sectorul financiar-bancar. Consorțiul intenționează să realizeze achiziția preconizată printr-o societate de investiție special creată în acest scop - HEIM PARTNERS Ltd., înregistrată în Marea Britanie cu sediul la Londra.

Ulterior statul a preluat pe un termen scurt cele peste 41 la sută din acțiunile Moldova Agroindbank. Pentru acest lucru Ministerul de Finanțe a alocat Agenţiei Proprietăţii Publice suma de 450 032 221,7 lei pentru cumpărarea acţiunilor nou-emise de banca de importanţă sistemică BC „Moldova Agroindbank” S.A.

La scurt timp Agenţia Proprietăţii Publice a expus la vânzare pe piaţa reglementată, prin intermediul licitaţiei cu strigare, ca pachet unic, acţiunile deţinute în banca de importanţă sistemică B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., la preţul iniţial de vânzare format din preţul de cumpărare a acţiunilor nou-emise de banca de importanţă sistemică B.C. „Moldova Agroindbank” S.A