Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, a adoptat în cadrul ședinței de azi să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6,5% la sută anual. Totodată BNM a decis să mențină ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul actual de 9,5 la sută anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 3,5 la sută anual.

BNM a mai decis  să majoreze norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 septembrie 2018 – 15 octombrie 2018 cu 2.5 p.p. și se stabilește în mărime de 42.5% din baza de calcul.

În același timp, se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul.

Decizia a fost luată în urma deliberărilor Comitetului executiv pe marginea evoluției macroeconomice și a evaluării riscului abaterii prognozei inflației pe termen mediu.

Riscurile abaterii de la prognoză pot deriva din prețurile la produsele alimentare, care în luna iulie 2018 au marcat o dinamică superioară celei anticipate. Totodată, prețurile la bunurile și serviciile reglementate, inflația de bază și prețurile la combustibili sunt în concordanță cu valorile anticipate în cadrul rundei de prognoză publicate în luna august.

În vederea sterilizării excesului de lichiditate Comitetul executiv al BNM a luat hotărârea de a majora norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 2.5 p.p. până la valoarea de 42.5% din baza de calcul, pentru perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești: 16 septembrie – 15 octombrie 2018. În același timp, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă se menține la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 octombrie 2018, conform calendarului publicat.