Încasările în numerar în sistemul bancar au însumat 53 525 000 000 de lei în primele șase luni ale anului sau cu 4% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, informează Biroul Național de Statistică cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei.

Majorări s-au înregistrat din impozite și taxe – cu 1,0%, de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 6,4% și alte încasări – cu 9,2%. Concomitent, reduceri au fost înregistrate din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 19,4%, de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 4,9%, de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 3,5% și de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 0,3%, transmite IPN.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 53033 milioane de lei, depășind cu 3,7% suma înregistrată în prima jumătate a anului trecut. Majorări s-au înregistrat pentru achiziționarea produselor agricole – cu 12,3%, plățile pentru alte scopuri – cu 12,2%, plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 8,6%. Concomitent, s-au redus eliberările pentru cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 5,8% și salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 0,7%.