Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”(MTender)”, transmite IPN.

Potrivit ministrului finanțelor Octavian Armașu, achizițiile publice electronice micșorează cheltuielile guvernamentale între 5 la sută și 30 la sută, sporesc acoperirea oportunităților de achiziții publice, ceea ce conduce la creșterea numărului de oferte. De asemenea, MTender va genera economisirea de resurse esențiale necesare pentru identificarea oportunităților, plasarea clarificărilor, tipărire, logistică, economiile estimate fiind cuprinse între 150 lei și 1200 lei per ofertant per procedură de achiziție publică. Durata procesului de achiziții în cazul achizițiilor publice electronice se va reduce cu 20-40 la sută.

Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziții publice prevede tranziția la comunicarea electronică a întregului proces de achiziții publice, de la planificarea procedurilor până la executarea propriu-zisă a contractelor. Astfel se va reduce povara administrativă asupra afacerilor, generând economii substanțiale de fonduri, timp și capacitate administrativă.

Actualul sistem de achiziții publice electronice SIA „RSAP” este tehnologic depășit și nu conține funcționalități, care să asigure desfășurarea în formă electronică a întregului proces de achiziții publice.

Octavian Armașu a mai relevat că, sistemul „MTender” va fi interconectat cu sistemul trezorerial și serviciile electronice, precum MConnect, MLog, eFactura, MPass, MPay, MSign, MNotify și va permite în regim online gestionarea procesului de achiziții publice, emiterea și circularea facturilor aferente contractelor de achiziții publice și efectuarea nemijlocită a plăților.

Sistemul „MTender” a fost pilotat cu începere din luna ianuarie 2017, în baza cooperării tehnice cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Proiectul respectiv presupune crearea și implementarea unui nou sistem electronic de achiziții publice, ce se va efectua din contul Comisiei Europene în baza Acordului-cadru dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privind asistența externă și în limitele mijloacelor alocate Ministerului Finanțelor. Cheltuielile de întreținere a Sistemului vor fi acoperite din taxele achitate de operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice la depunerea ofertelor și din veniturile generate de taxele aplicate pentru întreprinderile private, care lansează licitații prin Sistemul „MTender” pentru necesitățile proprii.