Banca Comercială „Moldova - Agroindbank” (MAIB) scoate la vânzare două pachete de acțiuni care au fost procurate anterior de către stat. Astfel aceasta fiind a doua etapă din tranzacția de vânzare MAIB și Consorțiul internațional de investitori, condus de BERD.

Pe site-ul MAIB este plasat un anunț în care se spune că BC „Moldova - Agroindbank" S.A. anunţă despre expunerea în continuare la vânzare, prin intermediul pieţei reglementate a Bursei de Valori a Moldovei:

1. A pachetului unic de 36.605 (treizeci şi şase mii şase sute cinci) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 1064,02 lei per acţiune. Perioada licitaţiei: de la 18 iulie 2018 pînă la 23 iulie 2018.
 
2. A pachetului unic de 389.760(trei sute optzeci şi nouă mii şapte sute şaizeci) acţiuni ordinare nominative nou emise de clasa I, la preţul iniţial de 1054,71 lei per acţiune. Perioada licitaţiei: de la 18 iulie 2018 pînă la 23 iulie 2018.
 
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, acţiunile nou emise pot fi procurate doar de persoanele care au obţinut permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale a Moldovei. 

De precizat este faptul că pe 20 iunie 2018 Guvernul a decis preluarea pe un termen scurt a cele peste 41 la sută din acțiunile Moldova Agroindbank. Pentru acest lucru Ministerul de Finanțe a alocat Agenţiei Proprietăţii Publice suma de 450 032 221,7 lei pentru cumpărarea acţiunilor nou-emise de banca de importanţă sistemică BC ’’Moldova Agroindbank” S.A.

------------------------------------ Anterior Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat, achiziționarea de către un consorțiu internațional de investitori a pachetului de acțiuni în mărime de 41,09% din capitalul social al băncii comerciale „MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A..

Consorțiul este format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Horizon Capital, în calitate de gestionar al fondului de investiții creat de instituții financiare internaționale notorii precum Western NIS Enterprise Fund (fondat de Congresul SUA prin intermediul USAID), BERD, Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupul Băncii Mondiale), Banca Olandeză de Dezvoltare (FMO), Societatea Germană de Investiții (DEG) și Agenția Franceză pentru Dezvoltare (PROPARCO), și Invalda INVL, o societate de investiții cotată din Lituania, cu experiență în sectorul financiar-bancar. Consorțiul intenționează să realizeze achiziția preconizată printr-o societate de investiție special creată în acest scop - HEIM PARTNERS Ltd., înregistrată în Marea Britanie cu sediul la Londra.