Republica Moldova va prelua pe un termen scurt cele peste 41 la sută din acțiunile Moldova Agroindbank. Pentru acest lucru Ministerul de Finanțe alocă Agenţiei Proprietăţii Publice suma de 450 032 221,7 lei pentru cumpărarea acţiunilor nou-emise de banca de importanţă sistemică BC ’’Moldova Agroindbank” S.A.

-------------------------------- Ulterior Agenţia Proprietăţii Publice va expune la vânzare pe piaţa reglementată, prin intermediul licitaţiei cu strigare, ca pachet unic, acţiunile deţinute în banca de importanţă sistemică B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., la preţul iniţial de vânzare format din preţul de cumpărare a acţiunilor nou-emise de banca de importanţă sistemică B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., 

Totodată vor fi oferite condiţii egale de participare la licitaţie şi de vânzare atât potenţialului achizitor, semnatar al Antecontractului cât şi altor potenţiali achizitori care deţin aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.

„Este o decizie foarte importantă pentru că după cum știți după criza bancară din 2014, mai multe bănci s-au confruntat cu probleme. Desigur că în discuții cu FMI am acordat acele intrumente pentru BNM ca să poată supraveghea sectorul bancar și să-l poată însănătoși. Știu cât s-a muncit câte discuții au fost cu partenerii de dezvoltare. Ne dorim ca această tranzacție să fie una de succes și cu rezultatele pe care le așteptăm”, a declarat premierul Filip.

Amintim că la începutul anului 2016, BNM a blocat un grup de acționari pentru activitate concertată. Eşecul acţionarilor concertaţi de a înstrăina acţiunile în termenul stabilit de 3 luni a condiţionat anularea acţiunilor deţinute de vechii acţionari, emiterea unor noi acţiuni şi expunerea acestora pentru vânzare pe piaţa reglementată.

Ultima expunere la vânzare a constituit perioada de 13 februarie 2018-30 aprilie 2018. Cu toate acestea, vânzarea acţiunilor B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., emise în locul celor nevândute de către acţionarii vizaţi, a devenit un proces îndelungat, de aproximativ 18 luni, din motivul lipsei solicitărilor în cadrul licitaţiilor din partea investitorilor care ar corespunde cerinţelor stabilite prin legislaţia bancară.

--------------------De precizat este și faptul că astăzi consorțiul internațional de investitori a primit permisiunea Băncii Naționale a Moldovei pentru achiziționarea celor 41,09% din acțiunile BC „MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat marți, 19 iunie 2018, achiziționarea de către un consorțiu internațional de investitori a pachetului de acțiuni în mărime de 41,09% din capitalul social al băncii comerciale „MOLDOVA - AGROINDBANK" S.A..

Consorțiul este format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Horizon Capital, în calitate de gestionar al fondului de investiții creat de instituții financiare internaționale notorii precum Western NIS Enterprise Fund (fondat de Congresul SUA prin intermediul USAID), BERD, Corporația Financiară Internațională (IFC, Grupul Băncii Mondiale), Banca Olandeză de Dezvoltare (FMO), Societatea Germană de Investiții (DEG) și Agenția Franceză pentru Dezvoltare (PROPARCO), și Invalda INVL, o societate de investiții cotată din Lituania, cu experiență în sectorul financiar-bancar. Consorțiul intenționează să realizeze achiziția preconizată printr-o societate de investiție special creată în acest scop - HEIM PARTNERS Ltd., înregistrată în Marea Britanie cu sediul la Londra.