Pe parcursul anului trecut, SA „Moldovagaz” a înregistrat un profit net în valoare de 1 926,1 milioane lei, în creștere cu 1 663,7 milioane lei față de anul precedent. Majorarea a fost determinată preponderent de obținerea profitului din activitatea financiară, dar și din activitatea operațională, urmare a eficientizării managementului, optimizării cheltuielilor și îmbunătățirii indicatorilor de producție.

Informația a fost prezentată în cadrul Adunării Generale anuale a acționarilor SA „Moldovagaz”, care s-a desfășurat vineri, 25 mai, transmite IPN. Adunarea a aprobat direcționarea profitului net al întreprinderii la constituirea fondului de rezervă și acoperirea pierderilor din anii precedenți.

În perioada de raportare, numărul consumatorilor a crescut cu 15,6 mii, atingând cifra de circa 705 mii, la finele anului. De asemenea, în anul 2017, au fost realizate investiții în valoare de 221,5 milioane lei, iar lungimea rețelelor de gaze s-a majorat cu 248,5 kilometri.

Într-un comunicat de presă al societății se menționează că în 2018 activitatea Moldovagaz va fi orientată spre asigurarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale și tranzitul în volume depline către statele europene, îmbunătățirea indicatorilor financiari și obținerea profitului operațional.