Modul în care fi administrată asistenţa macrofinanciară acordată Republicii Moldova de către Uniunea Europeană va fi monitoritar de Centrul Naţional Anticorupţie şi Banca Europeană pentru investiţii. Recent, la Luxemburg, directorul CNA Bogdan Zâmbreanu şi directorul BEI au semnat în acest sens un Memorandum.

Potrivit actului, instituţiile vor urmări şi vor face schimb de informaţii în legătură cu acţiuni frauduloase. CNA şi BEI îşi vor acorda reciproc asistenţă în ceea ce priveşte anchetele efectuate şi alte activităţi operaţionale. Informaţiile furnizate vor avea caracter confidenţial şi nu vor putea fi divulgate în afara organizaţiei căreia îi sunt destinate.

De asemenea, în calitatea sa de insituţie de finanţare a Uniunii Europene, BEI are sarcina de a se asigura ca fondurile pe care comunitatea le acordă ţărilor să fie utilizate în scopurile pentru care au fost destinate şi că operaţiunile pe care le finanţează nu încalcă legea: nu conduc la corupţie, spălare de bani, finanţare a terorismului etc.

Banca Europeană de Investiţii condamnă astfel de practici şi manifestă "toleranţă zero" faţă de acţiuni ilegale.

Serviciul anchetarea fraudelor din cadrul Inspectoratului general al Băncii Europene de Investiţii (IG/IN) desfășoară anchete administrative în cazul unor sesizări privind astfel de practici cu scopul de a constata faptele și, la necesitate, propune măsuri preventive sau de corecție. Totodată, IG/IN colaborează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), precum și cu autoritățile naționale, în lupta acestora împotriva fraudei.