În luna martie 2018, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 109.71 mil. USD (în creștere cu 12.0 la sută comparativ cu martie 2017).

Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone - din UE - o pondere de 38.0 la sută, din CSI - o pondere de 29.4 la sută și din restul lumii – o pondere de 32.6 la sută.

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice sunt de remarcat transferurile din Rusia cu o pondere de 28.4 la sută (31.12 mil. USD) din total (în scădere cu 5.2 puncte procentuale comparativ cu martie 2017). De asemenea, de menționat transferurile din Israel – 18.2 la sută (20.01 mil. USD), din Italia - 11.8 la sută (12.96 mil. USD), SUA – 7.5 la sută (8.21 mil. USD), Germania – 5.9 la sută (6.45 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 5.1 la sută (5.64 mil. USD), Franța – 3.3 la sută (3.63 mil. USD), Turcia – 2.9 la sută (3.19 mil. USD), Spania – 1.3 la sută (1.40 mil. USD), România – 1.3 la sută (1.40 mil. USD), Irlanda – 1.2 la suta (1.26 mil. USD), Portugalia – 0.9 la suta (1.00 mil. USD), din alte state –12.2 la sută (13.43 mil. USD).

În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, transferurilor în dolari SUA le-a revenit ponderea principală de 46.5 la sută (în descreștere cu 3.2 p.p., comparativ cu martie 2017), urmate de transferurile în euro – 45.7 la sută (în creștere cu 5.1 p.p.) și cele în ruble rusești – 7.8 la sută (în descreștere cu 1.9 p.p.).

În martie 2018, comparativ cu perioada similara a anului precedent, fluctuațiile cursului de schimb al valutelor față de dolarul SUA au contribuit cu 7.1 puncte procentuale la creșterea totală a valorii transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, însă efectiv (eliminându-se efectul cursului de schimb prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent) a fost înregistrată o creștere a volumului transferurilor cu 4.9 la sută.