Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să sancționeze deținătorul direct a 4,92 la sută din capitalul social al Energbank, societatea pe acțiuni Bălcolcom, pentru că nu a respectat cerințele privind adecvarea și soliditatea financiară stipulate la articolul 48 din Legea privind activitatea băncilor. Decizia a fost luată după o evaluare efectuată de BNM.

Societatea vizată a fost informată despre incidența prevederilor articolului 52 din Legea privind activitatea băncilor ce stipulează suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, aferente acţiunilor deţinute de către Bălcolcom, precizează un comunicat de la BNM.

Banca Națională a solicitat acționarului nominalizat să înstrăineze, în termen de trei luni de la data de 21 martie 2018, acțiunile deținute în capitalul social al Energbank, fără întrunirea cerințelor privind calitatea acționariatului unei bănci.

După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu vor fi înstrăinate, devin incidente prevederile  din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, care stipulează procedura de anulare, emitere și vânzare a cotelor de participare deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul  băncilor.

BNM mai anunță că hotărârea respectivă a Comitetului executiv nu a afectat desfășurarea activității operaționale a Energbank, banca prestând și în continuare toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.

Banca Națională menționează că va acționa în continuare în conformitate cu legislația în vigoare și cu cele mai bune practici internaționale în vederea sporirii nivelului de transparență a structurii de proprietate și asigurării unei administrări prudente și sănătoase a băncilor licențiate.