Ministerul Finanțelor a aprobat versiunea actualizată a Conceptului de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal. Conceptul revăzut constituie un document de politici care descrie modalităţile şi direcţiile utilizate în procesul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului Vamal prin prisma celor mai bune practici, armonizării cadrului legislativ naţional la prevederile directivelor europene şi perfecţionării cadrului legislativ existent, care urmează a fi realizate în perioada 2017-2020.

„Rescrierea Codului fiscal și a Codului vamal este un pas crucial, al cărui importanță se concretizează în necesitatea creării unei noi structuri și așezări a normelor fiscale și vamale, care să faciliteze înțelegerea textelor legislative.  În vederea îmbunătățirii și înlăturării lacunelor legislației fiscale și vamale actuale, precum și în vederea diminuării numărului exagerat al modificărilor efectuate la legislația fiscală și vamală în ultima perioadă, se impune necesitatea rescrierii Codului fiscal și a Codului vamal, cu implicarea experților naționali și internaționali, în scopul creării unui sistem fiscal și vamal modern și eficient”, este menționat în concept. 

Actualul Cod fiscal și Cod vamal conțin reguli complexe, care implică numeroase definiții, limitări, reguli speciale, norme care pot fi interpretate diferit. În acest sens, unul dintre obiectivele stabilite la baza procesului de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal este simplificarea normelor existente la moment, în vederea evitării interpretărilor duale ale normelor fiscale și vamale.

Vedeți mai jos Conceptul integral: