Consiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat ieri Acordul cu Republica Moldova, în valoare de 178,7 milioane de dolari S.U.A., finanțat prin Mecanismul de finanţare extinsă (EFF) și Mecanismul extins de creditare (ECF)

Într-un comunicat al FMI se menționează că Fondul a aprobat un acord pe trei ani cu Republica Moldova, finanțat prin două instrumente de creditare – Mecanismul de finanțare extinsă și Mecanismul extins de creditare, care are ca scop susținerea programului de reforme economice și financiare ale statului.

Astfel, Republica Moldova a obținut acces la o sumă totală de circa 178,7 milioane de dolari S.U.A. sau 75 la sută din cota Republicii Moldova la FMI.

„Circa 35,9 milioane de dolari S.U.A. va fi pusă la dispoziția autorităților Republicii Moldova imediat după aprobarea acestui acord. Suma rămasă va fi debursată pe parcursul implementării programului, în cinci tranșe, la fiecare din evaluările semi-anuale ale programului”, este menționat în comunicatul FMI

Obiectivul principal al programului este de a soluționa, cu mai mult efort la prima etapă, problemele urgente ce țin de calitatea guvernanței și stabilitatea sectorului bancar. Din acest considerent, Programul se axează pe reabilitarea cu succes a băncilor de importanță sistemică și îmbunătățirea radicală a cadrului de reglementare și supraveghere a băncilor, precum și a cadrului de gestionare de către bănci a situațiilor de criză, inclusiv printr-o schimbare efectivă fundamentală a regimului de implementare și de sancțiuni. De mai mulți ani, sectorul financiar a fost expus stresurilor și o prioritate-cheie a Programului este ieșirea din criză, astfel încât băncile să poată relua în regim normal activitatea de intermediere financiară.

În afară de aceasta, se așteaptă ca Programul să catalizeze suport semnificativ din partea donatorilor externi.

Mitsuhiro Furusawa, directorul adjunct al FMI şi președinte în exercițiu al ședinței Fondului de ieri a declarat că „autoritățile Republicii Moldova au elaborat un program comprehensiv – care va fi susținut de un acord pe trei ani finanțat prin Mecanismul de finanţare extinsă și Mecanismul extins de creditare – pentru consolidarea economiei și soluționarea vulnerabilităților cheie”.

„Obiectivul programului este de a fortifica stabilizarea economică recentă și de a progresa în realizarea unei agende ample de reforme structurale, în special în sectorul financiar. Angajamentul ferm de a promova politici sănătoase și de a îmbunătăți semnificativ guvernanța economică va juca un rol crucial în asigurarea unor perspective de creștere economică pe termen lung”, a adăugat Mitsuhiro Furusawa.