Timp de o lună, cele trei bănci din Republica Moldova, aflate în proces de lichidare, au rambursat din creditele acordate drept garanție de stat aproximativ 26,41 milioane de lei.

Potrivit datelor de pe site-ul ministerului Finanțelor, Banca de Economii a întors din creditul de urgență - 9,17 milioane de lei, Banca Socială - 16 milioane, iar Unibank - 1 milion. Până în acest moment au fost recuperate aproximativ 811,14 milioane lei din aceste credite, adică în luna octombrie au fost întoarse 26,41 milioane lei.

Timp de patru luni de când a fost publicat acest contor online au fost întoarse aproximativ 139 de milioane de lei, la început fiind afișată suma totală de 672 milioane iar până acum au fost rambursați 811,14 milioane de lei creditului de urgență.

Potrivit expertului economic Sergiu Gaibu, acești bani recuperați de la cele trei bănci, practiv vor ajunge pentru achitarea dobânzii datoriei de stat în care au fost convertite creditele, acordate sub garanție de stat. 

„Bănuiesc că aceste recuperări se fac din activele băncilor, din mijloacele fixe cât și din portfoliul cerditelor care au fost recuperate. Viteza medie de recuperare arată un termen destul de mare a acestor recuperări. În acest context să nu uităm și de costul datoriei de stat, și anume e vorba de dobânda care în anul 10 va fi de 5% anual, și trebuie achitată această dobândă în primul rând. În conluzie din aceste recuperări va fi practic acoperită doar dobânda garanțiilor de stat din tot termenul de 25 ani”, a declarat Gaibu. 

Ținem să precizăm că porivit legii prin care Guvernul și-a asumat răspunderea, sta­tul urmea­ză să întoar­că Băn­cii Naţio­na­le, timp de 25 de ani, suma de 13,58 mili­ar­de de lei. În pri­mii 10 ani, sume­le sunt mult mai mici decât cele pe care sta­tul va tre­bui să le ver­se în con­tu­ri­le BNM în ulti­mii 10 ani. În pri­mul an sta­tul trebuie să plă­teas­că 50 de mili­oa­ne şi o dobân­dă de 1,4%, însă în ulti­mii ani, rate­le ating cifra de 900 de mili­oa­ne şi chiar 1.05 mili­ar­de în ulti­mul an. Înce­pând cu anul 10 de ram­bu­r­sa­re, oda­tă cu sume­le, cre­ş­te şi rata nomi­na­lă a dobân­zii anu­a­le până la 5,3%.