Republica Moldova a înregistrat un avans economic de 4,5 la sută în anul 2017 faţă de anul precedent, peste aşteptările analiştilor şi oficialităţilor, care au mizat pe o creştere cu 3,0-3.5 la sută a produsului intern brut, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS) făcute publice astăzi, informează Moldpres.

Statisticile oficiale relevă că R. Moldova a avut în trimestrul patru cea mai mare creștere economică din anul trecut, de 6,4 la sută în termeni reali, comparativ cu perioada similară din 2016. Ritmul de creștere a accelerat de la 3,1 la sută în primele trei luni ale anului trecut, cu o nesemnificativă reducere în trimestrul doi, până la 5.4 la sută în trimestrul trei și respectiv 6,4 la sută în ultimele trei luni ale anului.

BNS a anunţat rezultatele pentru anul trecut care indică o creștere până la 150,3  miliarde de lei a produsului intern brut (PIB). Ministerul Economiei și Infrastructurii se aștepta la o valoare a PIB-ului de 148.7 miliarde de lei și o majorare a acestuia cu 3,5 la sută. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială anticipau o creștere de 3,5 la sută a economiei moldovenești în 2017, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost mai rezervată în prognoze și se așteaptă la un avans de 3,0 la sută.

Consumul final al gospodăriilor populației și formarea brută de capital au fost principalele motoare de creștere, deși aportul lor la evoluția Produsului Intern Brut a fost diferit. Consumul final al gospodăriilor populației a crescut cu 4.9 la sută și a contribuit cu 4.2 puncte procentuale la creștere per totalul economiei, în timp ce formării brute de capital i-a revenit o contribuție la creștere de 1,2 puncte procentuale. Consumul a avut o pondere la formarea PIB de 85,8 la sută, iar formarea brută de capital fix a avut o contribuție de 21.9 la sută în valoare produsul intern brut.

Potrivit BNS, pe resurse în anul 2017 cea mai mare contribuţie la creșterea economică a avut-o  comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor, transport și depozitare, activități de cazare și alimentație publică cu o contribuție de 1.3 puncte procentuale la creșterea PIB-ului, urmată de agricultură,  industrie și construcții.

Total pe economie valoarea adăugată brută a depășit cu 3,8 la sută nivelul anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 3,3 la sută și 84,1 la sută, respectiv.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 6,9 la sută în raport cu anul anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 1,1 la sută și 16,3 la sută, corespunzător.

În opinia experților, creșterea economică din 2017 s-a bazat pe relansarea consumului, care a crescut preponderent grație sporirii remiterilor după doi ani de scădere, precum și pe intensificarea investițiilor publice odată cu deblocarea asistenței externe de la începutul anului.

Ministerul Economiei și Infrastructurii prognozează o creștere a economiei în anii 2018-2020 cu 3-4 la sută, până la o valoare de 190.2 miliarde de lei, în anul 2020.