Gradul de dependență a bugetelor locale din raionul Dubăsari de transferurile de la bugetul de stat este de peste 84% – arată un raport al Curții de Conturi, prezentat recent în cadrul unei ședințe publice. În opinia echipei de audit, administrația publică locală n-a întreprins măsuri spre a reduce dependența. Ca urmare, suma transferurilor de la bugetul de stat se majorează continuu. Din 11 primării și Consiliul raional, numai trei acoperă cheltuielile pentru exercitarea guvernării din venituri proprii.

În raportul Curții de Conturi, citat de IPN, se menționează că managementul cheltuielilor bugetare are de suferit din cauza aplicării eronate a unor norme de retribuire a muncii personalului angajat, dar și din cauza gestionării neconforme a mijloacelor destinate investițiilor și reparațiilor capitale. Nu se ține cont de normelor legale care reglementează domeniul achizițiilor publice.  Lipsesc planurile anuale de achiziții și nu este monitorizată executarea contractelor de achiziții. Au fost atestate cazuri de încheiere a contractelor de achiziții cu persoane interdependente.

Echipa de audit menționează că administrația publică locală nu dispune de un regulament privind numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism. Lipsește regulamentul privind stabilirea numărului abonamentelor de telefoane de serviciu, faxuri, telefoane mobile pentru colaboratori. Nu se respectă cadrul regulator la efectuarea cheltuielilor pentru deplasările de serviciu în străinătate. La fel, nu există un document prin care să fie evaluate obiectele de patrimoniu, terenurile, cea ce atrage riscul pierderii patrimoniului public.

Curtea Constituțională notează că iregularitățile constatate în cadrul auditului sunt consecințe ale atitudinii neglijente manifestate de factorii de decizie în procesul gestionării fondurilor publice, precum și ale lipsei unui sistem eficient de control intern.

Grigore Policinschi, președintele raionului Dubăsari, a acceptat mai multe constatări din raport, dar pe altele le-a respins. El a spus că există regulamente în baza cărora se efectuează achizițiile publice. Acestea au fost aprobate de Consiliul raional.  În opinia sa, dacă există o autonomie locală adevărată, atunci Consiliul  raional poate să determine unde să direcționeze prioritar investițiile. Unele cheltuieli, calificate în raport ca fiind nereglementare, Grigore Policinschi le-a explicat prin necesitatea organizării unor măsuri culturale, sportive pentru  oamenii din satele care nu se află sub controlul autorităților constituționale.

Administrația publică locală din raionul Dubăsari are la dispoziție 12 luni pentru a înlătura carențele evidențiate în raportul Curții de Conturi.

Raionul Dubăsari este situat la 28 km de  Chișinău. Administrativ şi teritorial, este împărțit în două părți, o parte controlată de autoritățile constituționale și administrate prin intermediul Consiliului raional Dubăsari şi o parte controlată de autoproclamatele autorități transnistrene. În componența raionului sunt 15 localități, incluse în 11 primării amplasate atât în partea stângă, cât şi partea dreaptă a râului Nistru, pe trei platouri: Platoul Coşniţa (partea stângă a Nistrului) – satele Coşniţa, Pîrîta, Doroţcaia, Pohrebea; Platoul Cocieri (partea stângă a Nistrului) – satele Cocieri, Molovata Nouă, Corjova, Mahala, Roghi, Vasilievca; Platoul Ustia (partea dreaptă a Nistrului) – satele Ustia, Holercani, Marcăuţi, Molovata, Oxentea.