În luna ianuarie 2018, rata anuală a inflației a constituit 6.5%, fiind cu 0.8 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă și atingând limita de sus a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%, este menționat într-un comunicat de presă al BNM.

Dinamica inflației în luna ianuarie 2018 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Evoluția respectivă a fost determinată de tendința de apreciere a monedei naționale, o cerere agregată modestă și de efectul unei perioade de bază înalte din anul 2017.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (3.5 puncte procentuale) au avut-o prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile reglementate au avut un impact de 1.6 și, respectiv, 1.3 puncte procentuale, fiind cu câte 0.1 puncte procentuale inferior celor din luna decembrie 2017. Contribuția din partea prețurilor la combustibili a fost cu 0.1 puncte procentuale sub nivelul lunii precedente și a constituit 0.2 puncte procentuale.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.4%, determinat preponderent de creșterea prețurilor la produsele alimentare cu 0.9%. Prețurile la mărfurile nealimentare au înregistrat o evoluție mai modestă, sporind cu 0.2%, iar prețurile la servicii au scăzut cu 0.1%.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 5.2%, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Totodată, rata lunară a inflației de bază în luna ianuarie a constituit 0.1%. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la subcomponentele: „țigări", „educație și învățământ", „îmbrăcăminte" și „încălțăminte".

Majorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna decembrie 2017 cu 0.9% a fost determinată, în special de creșterea prețurilor la „fructe proaspete" (8.5 %), la „legume proaspete" (4.4%), la „cartofi" (3.1%), la „pește și conserve de pește" (0.5%) și la „lapte și produse lactate" (0.4%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au rămas la nivelul lunii precedente. Majorarea prețurilor la fructe proaspete este o consecință a condițiilor meteorologice atipice din primăvara anului 2017.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 8.4%, fiind cu 1.3 puncte procentuale inferioară celei din luna decembrie 2017 și cu 4.6 puncte procentuale mai mare celei din luna ianuarie 2017.

În luna ianuarie 2018, prețurile la combustibili s-au majorat cu 1.8% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de creșterea prețurilor la „carburanți" cu 3.1%, generând o contribuție de 1.6 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost cauzată atât de majorările de prețuri la benzină și motorină, conform tendinței prețurilor la petrol pe piața internațională, cât și de modificarea cotei accizelor pentru benzină și motorină. Prețurile la „lemnele pentru foc" au cunoscut o majorare de 0.6%, cu o contribuție minoră la formarea ratei lunare a prețurilor la combustibili. Prețurile la „cărbune de pământ" și la „gazul din butelii" au înregistrat o diminuare de 0.6% și, respectiv, 0.1%. În același timp, prețurile la „combustibil lichid" au rămas la nivelul lunii decembrie 2017.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna ianuarie 2018 a constituit 2.7% - mai puțin cu 2.4 puncte procentuale față de luna precedentă și, respectiv, cu 5.2 puncte procentuale față de ianuarie 2017.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au consemnat o diminuare de 0.4%, determinată de micșorarea cu 1.1% a tarifului la energia electrică și continuarea tendinței de scădere a prețurilor la medicamente (1.2%).

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 5.6%, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 6.9 puncte procentuale superior celui din luna ianuarie 2017.

BNM va monitoriza evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.