În 2017, băncile din Republica Moldova au atras mai multe depozite bancare din partea persoanelor fizice, dar și juridice. Totodată a fost înregistrată și o creștere a numărului de credite noi iar odată cu acestea și numărul creditelor neperformante.

Potrivit unui raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în anul 2017, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) a crescut cu 2.0 puncte procentuale (p.p.) față de finele anului 2016. Astfel acestea au constituit 18.4 la sută la finele anului trecut.

Reclasificarea creditelor în categorii de risc neperformante a avut loc ca rezultat al aplicării unei abordări mai prudente la clasificarea portofoliului de credite. Indicatorul menționat variază de la o bancă la alta iar valoarea cea mai mare a creditelor neperformante constituie 34.1 la sută.

La data de 31.12.2017, portofoliul de credite a constituit 42.1 la sută din totalul activelor băncilor, sau 33.5 miliarde lei, micșorându-se pe parcursul anului 2017 cu 3.7 la sută (1.2 miliarde lei). Banca Națională stimulează băncile să fie mai active la îndreptarea depozitelor atrase spre acordarea creditelor de calitate în economia țării. Volumul creditelor noi acordate în anul 2017 a crescut cu 9.0 p.p. față de anul 2016. Diminuarea ratei dobânzii la credite, de asemenea a avut o influență pozitivă asupra creșterii volumului creditelor noi.

Pe parcursul anului 2017, în sectorul bancar a continuat tendința de creștere și a soldului depozitelor. Conform rapoartelor, numărul depozitelor s-a majorat cu 9.2 la sută, constituind 59.9 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 66.2 la sută din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 33.6 la sută și depozitele băncilor – 0.2 la sută).

Cel mai mare impact asupra majorării depozitelor au avut-o creșterea depozitelor persoanelor juridice cu 3.1 miliarde lei (18.3 la sută). De asemenea, s-a majorat și soldul depozitelor persoanelor fizice cu 2.0 miliarde lei (5.2 la sută).

Totodată, soldul depozitelor în lei a continuat să crească și pe parcursul anului 2017 s-a majorat cu 4.9 miliarde lei (16.7 la sută) până la 34.3 miliarde lei, creșterea fiind înregistrată și la soldul depozitelor în valută – cu 0.1 miliarde lei (0.4 la sută) până la 25.6 miliarde lei.

Și activele totale ale băncilor au crescut, acestea constituind 79.5 miliarde lei. Majorarea este de aproximativ 9.2 la sută (6.7 miliarde lei).

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 19.0 la sută din totalul activelor, fiind cu 3.7 p.p. mai mare comparativ cu sfârșitul anului 2016.

Restul activelor, care constituie 38.9 la sută, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar etc.

Conformarea cu cerințele prudențiale

Băncile continua să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0.6 (limita ≤1), fiind la același nivel cu finele anului 2016. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a majorat cu 6.1 p.p., constituind 55.4 la sută (limita ≥20%), astfel mai mult de jumătate din activele sectorului bancar sunt concentrate în active lichide. E de menționat că cele mai mari ponderi în active lichide dețin depozitele la BNM – 36.1 la sută, valorile mobiliare lichide – 34.3 la sută și mijloacele interbancare nete – 20.2 la sută. Pe parcursul anului 2017 soldul acestor articole a crescut respectiv cu 11.5 la sută, 35.7 la sută și 30.7 la sută.   

Nivelul înalt al indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc (media pe sector- 31.0 la sută, limita reglementată pentru fiecare bancă ≥16 la sută) a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutățirea calității creditelor. Astfel, toate băncile respectă limita reglementată, aceasta variind între 24.7 la sută și 98.1 la sută.

La situația din 31.12.2017, capitalul de gradul I a constituit 10.1 miliarde lei și pe parcursul perioadei menționate a înregistrat o creștere de 8.7 la sută (812.5 mil. lei). Creșterea capitalului de gradul I a fost determinată, în principal, de obținerea profitului în valoare de 1.5 miliarde lei. Majoritatea băncilor și – au îndreptat profitul la fortificarea capitalului, cu excepția a 3 bănci care au achitat dividende în sumă totală de 354.5 mil. lei. Concomitent, asupra capitalului au influențat negativ următorii factori: majorarea mărimii calculate dar nerezervate pentru pierderi la active și angajamente condiționale cu 132.9 mil. lei, formarea de către o bancă a deprecierilor suplimentare la active în sumă de 191.9 mil. lei, urmare controalelor auditului extern și ale BNM.

Referitor la Regulamentul privind expunerile „mari”, e de menționat că o bancă continuă să încalce limita prudențială stabilită de BNM de 15 la sută din capitalul normativ total. Totodată, banca dispune de un plan de diminuare a expunerii, respectând termenele stabilite în plan.