Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis astăzi să mențină rata politicii monetare la același nivel de 6,5%

Tot astăzi s-a decis să fie menținută rata la creditele overnight la nivelul actual de 9.5% anual și la depozitele overnight la nivelul actual de 3.5% anual.

Totodată se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0% din baza de calcul. La fel se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0% din baza de calcul.

Decizia a fost luată în baza analizei macroeconomice și a asumărilor aferente noii runde de prognoză a inflației pe termen mediu. Aceasta indică o temperare neînsemnata a ritmului de creștere a activității economice în 2018 și 2019 determinată preponderent de presiuni dezinflaționiste din partea cererii agregate, precum și de efectul bazei înalte în 2017.

Conform prognozei curente, rata anuală a inflației se va diminua încontinuu, de la nivelul de 7.3% înregistrat în luna decembrie 2017, până la aproximativ 2.5% în trimestrul IV 2018. Ulterior, aceasta va reveni în cadrul intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0% în trimestrul II 2019.

Prin urmare, inflația va constitui 3.7 și 4.7 la sută în medie pentru anul 2018 și, respectiv, 2019.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 01 martie 2018, conform calendarului publicat.