Datoriile primarului de Orhei, Ilan Shor, au crescut din 2015 până în 2016 cu 16 milioane de lei. Acest lucru reiese din declarația de avere care a fost completată de el.

În declarația pe avere din anul 2015, Ilan Shor a indicat că are o datorie în valoare de 349 200 de euro, contractată în anul 2009 și care urma să fie achitată până pe 3 iulie 2017. În același document mai este recunoscută o datorie de 18 milioane de lei, contractată în 2015 și care urmează să fie achitată pe 31 decembrie 2020. 

În același timp, în declarația de avere depusă de Shor pentru anul 2016 este menționată aceeași datorie în sumă de 349 200 de euro, însă de această dată a fost contractată în 2016 și care trebuie să fie stinsă până pe 31 decembrie 2021. Pe lângă cele 18 milioane contractate în 2015, primarul de Orhei a mai luat un împrumut în 2016 în valoare de 16 milioane de lei care urmează să fie întors până pe 31 decembrie 2021. 

În consecință, datoria primarului de Orhei era în anul 2015 de aproximativ 25 de milioane de lei dacă ne referim la cursul valutar al BNM de astăzi iar în 2016 - de aproximativ 41 de milioane de lei.

Potrivit aceleași declarații de avere pentru anul 2016, primarul de Orhei are aproape un 1 000 000 de lei pe care îi ține în bănci, clădiri de aproximativ 6 000 000 de lei, terenuri în valoare de - 641 000 lei, trei automobile de peste 2 500 000 lei și venituri anuale de peste 340 000 lei.

La un simplu calcul matematic reiese că primarul de Orhei are datorii de patru ori mai mari decât valoare bunurilor și a veniturilor sale care însumează aproximativ 10 400 000 lei.