Peste 1 miliard și 79 milioane lei au fost rambursați până la 1 ianuarie 2018 din creditul de urgență oferit de Banca Națională a Moldovei (BNM) celor trei bănci în curs de lichidare: Banca de Economii (BEM), Banca Socială (BS) și Unibank (UB).

În total, Banca de Economii a întors din creditul de urgență - 334,04 milioane lei, Banca Socială - 443,84 milioane, iar Unibank - 302,10 milioane.

Ținem să precizăm că potrivit legii prin care Guvernul și-a asumat răspunderea, sta­tul urmea­ză să întoar­că Băn­cii Naţio­na­le, timp de 25 de ani, suma de 13,58 mili­ar­de de lei. În pri­mii 10 ani, sume­le sunt mult mai mici decât cele pe care sta­tul va tre­bui să le depună în con­tu­ri­le BNM în ulti­mii 10 ani. În pri­mul an, sta­tul trebuie să plă­teas­că 50 de mili­oa­ne şi o dobân­dă de 1,4%. Însă în ulti­mii ani rate­le ating cifra de 900 de mili­oa­ne şi chiar 1.05 mili­ar­de - în ulti­mul an. Înce­pând cu al 10-lea an de ram­bu­r­sa­re, oda­tă cu sume­le, cre­ş­te şi rata nomi­na­lă a dobân­zii anu­a­le până la 5,3%.