Recent, în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avut loc prezentarea conceptului de proiect al Regulilor pieței gazelor naturale ale Republicii Moldova, elaborat în cadrul asistenței tehnice acordate de Secretariatul Comunității Energetice (EnC) în conformitate cu Memorandumul de Înțelegere între ANRE și EnC

Prima ședință a fost una introductivă: experții au prezentat obiectivele proiectului și termenii de referință. În cadrul discuțiilor s-a pus accent pe principalele particularități ale pieței gazelor naturale. De asemenea, a fost expus un document conceptual care descrie un model al pieței gazelor naturale care se propune a fi aplicat în țara noastră.

Cei prezenți au schimbat opinii despre modul de îmbunătățire a activității desfășurate în sector, dar și despre modernizarea sectorului și implementarea celor mai bune practici internaționale în Republica Moldova.

Astfel, s-a pus accent pe procedurile, principiile de organizare şi de funcționare a pieței gazelor naturale, tranzacțiile cu gaze naturale pe piața angro și cu amănuntul, tipurile de contracte încheiate pe piața gazelor naturale, drepturile şi obligațiile participanților la piața gazelor naturale, inclusiv obligațiile în legătură cu echilibrarea și anume metodele de calcul al dezechilibrelor, procedurile şi metodele aferente stabilirii şi menţinerii bazei de date pentru necesităţile pieţei, alte aspecte necesare pentru organizarea şi funcţionarea pieţei gazelor naturale