Pe parcursul a nouă luni ale anului curent, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor a crescut cu 5,8 puncte procentuale faţă de finele anului precedent, constituind pe sector 15,8% la 30 septembrie. Indicatorul menţionat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai mare alcătuind 32,9%.

Cele mai mari dinamici ascendente a creditelor neperformante au fost înregistrate de băncile aflate sub supravegherea intensivă (specială) a BNM, şi anume „Moldova - Agroindbank", „Moldindconbank" şi „Victoriabank", transmite IPN.

Conform rapoartelor prezentate la 30 septembrie, s-a constatat că „Moldindconbank" şi „Victoriabank" încalcă limita maximă de 15% stabilită în actele normative ale BNM cu privire la expunerea maximală. Banca Naţională a solicitat întreprinderea măsurilor în scopul conformării indicatorului respectiv cu cerinţele legislaţiei în vigoare în termene restrânse.

Banca Naţională constată că există riscul că în unele bănci capitalul poate fi insuficient pentru acoperirea potenţialelor pierderi în cazul deteriorării în continuare a calităţii activelor. În acest sens, BNM va solicita băncilor revizuirea politicilor şi strategiilor în vederea reducerii nivelului creditelor neperformante şi fortificarea capitalului.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc a constituit 28,7%, în creştere cu 2,4 puncte procentuale comparativ cu finele anului precedent, indicator respectat de toate băncile (limita pentru fiecare bancă ≥16%), variind între 21,6% şi 139,7%.

La 30 septembrie portofoliul de credite brut a constituit 50% în totalul activelor sau 36,3 de miliarde de lei, micşorându-se pe parcursul a nouă luni ale anului curent cu 4,8%. De asemenea, s-a redus şi volumul total al creditelor noi acordate cu 12,3% faţă de perioada similară a anului precedent. Micşorarea este cauzată de situaţia economică din ţară, de lipsa cererii la credite, precum şi de rata medie a dobânzii înaltă la credite. Astfel, băncile au majorat investiţiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naţionale şi valorile mobiliare de stat) de două ori, constituind 13,9% din totalul activelor.