Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) va primi instrumente suplimentare pentru limitarea drepturilor acționarilor care efectuează operațiuni ilegale sau de concentrare pe piața asigurărilor. Acest lucru este prevăzut de amendamentele la legea despre asigurare, aprobate de Parlament în lectură finală.

Modificările completează legea cu o serie de prevederi care descriu amănunțit procedura de efectuare a dreptului de vot al acționarilor care au obținut drept de proprietate sau de administrare a unei cote considerabile de participație în capitalul social al asiguratorului (reasiguratorului) fără notificarea regulatorului. Este prevăzut că acțiunile pentru care este suspendat dreptul de vot nu sunt luate în calcul la luarea deciziilor privind chestiunile incluse pe agenda adunării generale a acționarilor, dar și la stabilirea cvorumului și rezultatele votării, respectiv, nu vor fi reflectate în voturile prezente la adunare.

Amendamentele operate țin de termene și proceduri de suspendare a operațiunilor, stabilirea cerințelor pentru vânzarea acțiunilor cumpărate fără notificarea regulatorului, anularea acțiunilor și emiterea altor valori mobiliare, stabilirea prețurilor noii emisii, etc. Modificările mai reglementează dreptul CNPF de a administra situațiile privind operațiunile de concentrare și de aplicare a unor restricții și proceduri în cazul efectuării operațiunilor cu acțiuni ale companiilor de asigurări fără informarea regulatorului.

Vicepreședintele CNPF Iurie Filip a menționat anterior că aceste proceduri pot fi de durată, în proiectul de lege nu este prevăzut că regulatorul poate prelua administrarea acțiunilor suspendate și noi emise sau delega administrarea unei comunități investiționale selectate prin concurs. Mărimea lunară a remunerării societății investiționale abilitate sau structurii de supraveghere este stabilită în limita a 5 salarii minime din sectorul asigurărilor, în baza datelor Biroului Național de Statistică. Este prevăzut că persoanele care au efectuat operațiuni ilegale sau concentrate nu vor putea deține direct sau indirect noi acțiuni în capitalul social al asiguratorilor (reasiguratorilor).

Președintele CNPF, Valeriu Chițan, a comunicat anterior că amendamentele la legea despre asigurare au fost elaborate ținând cont de dezvoltarea sectorului pieței financiare nebancare și a segmentului asigurărilor, în special și pentru consolidarea potențialului CNPF în prevenirea și administrarea riscurilor tranzacțiilor ilegale.

Amendamentele vor permite CNPF să întreprindă măsuri anticriză, să introducă administrare specială în companii cu ale căror acțiuni au fost efectuate operațiuni de concentrare și să aplice proceduri de înstrăinare și vânzare a acțiunilor cumpărate cu încălcarea procedurilor stabilite.

Sursa: InfoMarket