Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2017 încasările în numerar în instituțiile financiare au însumat 82190 mil. lei, fiind în creștere cu 9,6% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

Astfel majorări s-au înregistrat înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări:

- impozite și taxe - cu 31,9%;

- de la întreprinderile care prestează alte servicii - cu 20,9%;

- din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 17,6%,

- de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 10,9%;

- de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 6,3%;

- alte încasări – cu 2,7%.

Reduceri au fost înregistrate pentru încasările de la întreprinderile care prestează servicii de transport - cu 15,7%.

În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 83200 mil. lei, depășind cu 9,0% eliberările efectuate în ianuarie-septembrie 2016. S-au majorat eliberările pentru:

-plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice - cu 37,6%;
-pentru alte scopuri - cu 17,2%;
-pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pen­sii­lor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 2,3%.

Concomitent s-au redus eliberările pentru:

-achiziționarea produselor agricole - cu 9,4%;
-cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice - cu 1,7%.