Legea bugetului de stat pentru anul curent a fost modificată astăzi de Parlament în lectură finală. Potrivit Notei informative atașate la proiect, schimbările au fost operate datorită creșterii încasărilor la impozite și taxe, în primele opt luni ale acestui an.

Astfel, veniturile bugetului public național se majorează cu peste 1 mlrd 263 mln de lei. Creșterile se datorează veniturilor mai mari din taxa pe valoare adăugată la mărfurile importate, impozit pe venit al persoanelor fizice și juridice, accizele la autoturismele importate, taxele pentru comerțul exterior etc.

La fel, cheltuielile se estimează a fi majorate cu 1 mlrd 138 mln de lei, iar deficitul se reduce cu 125,4 mln de lei. Cheltuielile de personal au fost mărite prin majorarea salariilor cadrelor didactice cu 11,3 la sută și angajaților salariați conform Rețelei tarifare unice din domeniul învățământului cu 10%, de la 1 septembrie 2017. Totodată, s-au majorat cheltuielile pentru bunuri și servicii, prestații sociale, cele pentru achitarea dobânzilor aferente datoriei de stat interne etc.

De asemenea, în document se menționează că în comparație cu veniturile bugetului de stat aprobat, estimările scontate pentru anul 2017 la acest capitol denotă o creștere.

Sursa: Moldpres