În trimestrul l treilea al acestui an, volumul total al transferurilor bancare din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 320.52 milioane dolari SUA. Dintre acestea, 85.3 la sută din transferuri au fost efectuate prin sisteme de remitere de bani (doar în USD, EUR și RUB),fără deschiderea conturilor bancare, iar restul prin virament în conturi (în diverse valute).

Valoarea recalculată în USD a transferurilor din trimestrul al treilea din 2017 s-a majorat cu 9.1 la sută comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016 293.81 mil. USD). Fluctuațiile cursului de schimb al valutelor originale față de dolarul SUA au contribuit cu 1.6 puncte procentuale la majorarea transferurilor din trimestrul 3 al acestui an. Eliminându-se efectul cursului de schimb, prin recalcularea sumelor la cursul perioadei respective a anului precedent, creșterea reală a transferurilor a constituit 7.5 la sută. Aceasta s-a produs ca rezultat al impactului diminuării transferurilor în RUB cu 16.1 la sută și al majorării transferurilor în EUR și USD cu 20.3 la sută și 6.1 la sută respectiv.

Astfel, în trimestrul trei din 2017, structura valutară a transferurilor recalculate în USD a fost următoarea: USD – 154.11 mil., EUR – 135.99 mil., RUB – 27.13 mil. și alte valute 3.29 mil.

Conform provenienței geografice a transferurilor în favoarea persoanelor fizice, de menționat transferurile din CSI și din UE. Transferurilor din CSI le-a revenit ponderea de 36.5 la sută, în descreștere cu 3.2 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III 2016. Transferurile din UE au înregistrat o pondere de 34.5 la sută, în creștere cu 4.1 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III 2016. Respectiv, transferurile din alte state, exceptând CSI și UE, au constituit 29.0 la sută în trimestrul III 2017 și 29.9 la sută în trimestrul III 2016. În trimestrul III, anii 2017 și 2016, ponderea transferurilor din Israel, SUA și Turcia a constituit, respectiv, 85.2 și 82.3 la sută din totalul pe alte state.

Transferurile din Rusia dețin o pondere majoră de 96.2 la sută din totalul transferurilor din CSI. Transferurile din alte state CSI au următoarele ponderi: Ucraina - 1.2 la sută, Kazahstan – 0.9 la sută, Belarus - 0.5 la sută, Azerbaidjan - 0.4 la sută, Uzbekistan - 0.3 la sută și restul statelor CSI - 0.5 la sută.

În cadrul transferurilor din UE, transferurile din Italia au cea mai mare pondere, de 34.2 la sută, urmate de transferurile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (14.3 la sută), Germania (14.3 la sută), Franța (8.1 la sută), Spania (3.3 la sută), Polonia (3.3 la sută), Irlanda (2.8 la sută), Cehia (2.6 la sută), Portugalia (2.5 la sută), România (2.4 la sută), Belgia (1.9 la sută),   Cipru (1.7 la sută) și Grecia (1.2 la sută).

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, Rusia continuă să fie partenerul principal al Republicii Moldova, cu o pondere de 35.1 la sută (112.35 mil. USD) din total (în descreștere cu 3.3 puncte procentuale comparativ cu trimestrul III al anului precedent). De menționat că, 98.8 la sută din totalul transferurilor din Rusia au fost efectuate prin sistemele de remitere de bani, iar restul 1.2 la sută sunt transferuri bancare prin rețeaua SWIFT. De asemenea, de remarcat transferurile din Israel cu o pondere de 15.7 la sută (50.41 mil. USD), din Italia - 11.8 la sută (37.81 mil. USD), SUA – 7.7 la sută (24.79 mil. USD), Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord  – 4.9 la sută (15.85 mil. USD), Germania – 4.9 la sută (15.82 mil. USD), Franța – 2.8 la sută (8.93 mil. USD), Turcia – 1.2 la sută (4.00 mil. USD), Polonia – 1.1 la sută (3.62 mil. USD), Spania – 1.1 la sută (3.60 mil. USD), Portugalia – 0.9 la sută (2.78 mil. USD), Cehia – 0.9 la sută (2.90 mil. USD), România – 0.8 la sută (2.63 mil. USD) , Belgia – 0.6 la sută (2.06 mil. USD), Emiratele Arabe Unite – 0.6 la sută (1.91 mil. USD), Cipru – 0.6 la sută (1.86 mil. USD),  Canada – 0.5 la sută (1.68 mil. USD), Ucraina – 0.4 la sută (1.38 mil. USD) și Kazahstan – 0.3 la sută (1.09 mil. USD). Transferurile din aceste nouăsprezece state (inclusiv din Rusia) reprezintă 92.2 la sută din totalul transferurilor în Republica Moldova (295.49 mil. USD).

În trimestrul III 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, structura valutară anuală a transferurilor prin sistemele de remitere de bani a fost caracterizată prin majorarea ponderilor deținute de EUR și diminuarea ponderii deținute de RUB și USD.

Ponderea trimestrială a transferurilor în RUB prin sistemele de remitere de bani a avut o tendință constantă de diminuare, de la 26.5 la sută în trimestrul III 2015 până la 9.3 la sută în trimestrul I 2017, urmată de o creștere nesemnificativă în trimestrele II și III, respectiv de 9.7 și 9.8 la sută. Ponderea USD a consemnat o tendință  de creștere în aceeași perioadă. Astfel, cota trimestrială a transferurilor în EUR (recalculată în USD) s-a majorat cu 4.0 puncte procentuale, până la 39.2 la sută, iar dolari SUA și ruble rusești (recalculată în USD) s-a diminuat respectiv cu 1.0 puncte procentuale, până la 51.0 la sută și cu 3.0 puncte procentuale, până la 9.8 la sută.

În trimestrul III 2017, în structura valutară a transferurilor din Rusia prin sistemele de remitere de bani, în medie trimestrială (recalculate în USD), predomină transferurile în dolari SUA (34.8 la sută), urmată de transferurile în ruble rusești cu o pondere de 34.5 la sută și transferurile în euro cu o pondere de 30.7 la sută. În trimestrul III, anii 2014 – 2017 se observă o tendință de descreștere a transferurilor în ruble rusești de la 54.3 la sută până la 34.5 la sută din totalul pe valute și respectiv o creștere a transferurilor în dolari SUA și EUR de la 21.1 la sută până la 34.8 la sută, respectiv o creștere de la 24.6 la sută până la 30.7 la sută.