În luna septembrie 2017, rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în moneda naţională a constituit 9.89 la sută, diminuându-se cu 3.70 puncte procentuale față de perioada similară a anului precedent. În același timp, comparativ cu luna precedentă, rata medie ponderată a dobânzii la creditele în moneda națională a crescut cu 0.13 puncte procentuale.

Creditele acordate pe termene de la 2 până la 5 ani au fost cele mai atractive. În luna septembrie 2017, ponderea lor a constituit 41.12 la sută din volumul total al creditelor în moneda națională, care au fost acordate cu o rată medie de 9.48 la sută (în descreștere cu 0.09 puncte procentuale față de luna anterioară).

Persoanelor juridice le-a revenit  o pondere majoră de 67.73 la sută din volumul total al creditelor noi acordate în moneda națională, cu o rată medie de 9.87 la sută. În același timp, persoanelor fizice le-au fost acordate credite în moneda națională cu o rată medie de 9.93 la sută.

Rata medie ponderată a dobânzii la creditele noi acordate în valută a constituit, în perioada de referință, 4.90 la sută, fiind cu 0.78 puncte procentuale inferioară celei din luna septembrie 2016. Comparativ cu luna anterioară, rata medie a crescut cu 0.01 puncte procentuale.

În luna de raportare, creditele noi acordate în valută au fost reprezentate, preponderent, de creditele acordate persoanelor juridice cu o rată medie de 4.89 la sută, constituind 99.35 la sută din totalul creditelor în valută.

Cele mai solicitate credite în valută au fost creditele pe termene de la 1 până la 2 ani (38.44 la sută din totalul creditelor în valută), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 4.86 la sută.

În luna septembrie 2017, rata medie ponderată la depozitele la termen în moneda națională a constituit 5.82 la sută, micșorându-se cu 1.78 puncte procentuale față de septembrie 2016. Comparativ cu luna august 2017, rata medie a dobânzii la depozitele la termen în moneda națională a crescut cu 0.04 puncte procentuale.

Depozitele pe termen de la 6 luni până la 12 luni, atrase cu o rată medie a dobânzii de 5.91 la sută, au fost cele mai atractive în luna de referință, constituind 49.59 la sută din totalul depozitelor la termen în moneda națională.

Ponderea depozitelor la termen în moneda națională, atrase de la persoanele fizice, a constituit 86.75 la sută din totalul depozitelor la termen în moneda națională, fiind în creștere cu 4.41 puncte procentuale față de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferentă acestor depozite a constituit 5.85 la sută. Rata medie la depozitele atrase de la persoanele juridice a constituit 5.62 la sută, reflectând o creștere de 0.90 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele la termen în valută a constituit în perioada de referință 1.44 la sută, în descreștere cu 0.68 puncte procentuale comparativ cu luna septembrie 2016 și cu 0.08 puncte procentuale, comparativ cu luna august 2017.
Ponderea maximă (52.66 la sută) în totalul depozitelor la termen în valută a fost consemnată la depozitele pe termene de la 6 până la 12 luni, fiind atrase cu o rată medie a dobânzii de 1.41 la sută, în descreștere cu 0.06 puncte procentuale față de luna precedentă (graficul nr.8).

Marja bancară la operațiunile în moneda națională a constituit 4.07 puncte procentuale, majorându-se cu 0.09 puncte procentuale față de luna precedentă.

Marja bancară la operațiunile în valută a constituit 3.46 puncte procentuale, în creștere cu 0.08 puncte procentuale față de luna august 2017.