Experții europeni spun că eforturile autorităților moldovenești trebuie să fie concentrate pe stabilirea furnizorului central de energie electrică și demararea noilor mecanisme de promovare a surselor regenerabile de energie, implementarea legilor cu privire energie electrică și gaze naturale, separarea operatorului sistemului de transport al energiei electrice, precum și pe respectarea termenilor privind începerea lucrărilor la proiectele de interconexiune de gaze naturale și energia electrică. Recomandările au fost expuse în cadrul celei de-a 3-a ședințe a Subcomitetului de profil, reunit la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, referitor la domeniul „Mediu și Schimbări Climatice", accentul a fost pus pe progresele înregistrate şi problemele existente în transpunerea legislaţiei europene, în vederea asigurării calității aerului şi apei, gestiunea deșeurilor, controlul poluării industriale, controlul în domeniul substanțelor chimice şi a organismelor modificate genetic.

La secțiunea „Transporturi" a fost prezentat procesul de implementare a Acordului de Asociere pe domeniul respectiv, fiind relatat progresul în reformele instituționale din domeniul aviației, feroviar, naval, precum și siguranța rutieră. În cadrul reuniunii a fost prezentată o analiză a situației actuale în domeniul transportului rutier, progresul în programul de reabilitare a drumurilor. De asemenea, s-a menționat despre crearea Agenției Navale, ieșirea Republicii Moldova din lista neagră a Memorandumului de la Paris, precum și aprobarea Foii de Parcurs privind restructurarea Căii Ferate din Moldova.

La secțiunea Energie, agenda reuniunii a inclus discuții privind armonizarea legislației naționale la aquis-ul UE, fiind menționate progresele la legislația secundară pentru implementarea celui de-al treilea pachet energetic. Au fost prezentate datele prezentate privind efectuarea achizițiilor anuale de energie electrica și în managementul ANRE.

Discuțiile privind componenta „Protecției civile" s-au axat pe măsurile întreprinse de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI în vederea efectuării pașilor impunători în fortificarea acțiunilor de cooperare cu partenerii europeni în prevenirea şi lichidarea situațiilor de risc, în special valorificarea proiectului UE în programul de prevenire şi reducerea a dezastrelor pentru Europa de Est, desfășurarea campaniilor de informare a populației în prevenirea situațiilor excepționale, precum şi examinarea posibilităților Republicii Moldova de participare la Mecanismul pentru protecție civilă al Uniunii Europene.

Oficialii europeni prezenți la ședință și-au manifestat interesul de a sprijini Republica Moldova și au prezentat recomandările privind procesul de armonizare a legislației naționale la aquis-ul UE.

Părțile au convenit că următoarea ședința a Comitetului mixt va fi organizată în luna octombrie 2018 la Bruxelles.

La rândul său expertul în economie, Sergiu Gaibu consideră că experții europeni au decis să vină cu mesaje mai tranșante pentru îndeplinirea reformelor din mai multe sectoare: justiției, bancar, energetic și al afacerilor. Faptul că la cea de-a 3-a ședință a Subcomitetului de profil s-a menționat că în anumite situații eforturile autorităților moldovenești trebuie să fie concentrate, înseamnă că sunt niște teme pe acasă care trebuie îndeplinite de Chișinău, iar exemplul cu sistarea banilor pentru sectorul justiției este cel mai potrivit pentru a demonstra că UE vine cu o mai mare insistență asupra îndeplinirii acestor reforme.