Reprezentanța Băncii Mondiale în Republica Moldova prognozează pentru anul 2017 o creștere economică de 3,5 la sută, pentru 2018 - de 3,8% și de 3,6% pentru 2019.

Rezultatele au fost anunțate astăzi în cadrul unei conferințe de presă, unde economiștii Băncii Mondiale au declarat că creșterea economică din acest an se datorează recoltei bune, dar și consumului în creștere.

„Creşterea va fi susţinută de o recoltă bună şi un consum privat puternic pe fundalul remiterilor mai mari şi creşterilor salariale din sectorul privat şi public. În pofida evoluţiei favorabile a exporturilor, având la bază expansiuinea semnificativă a importurilor, contribuţia comerţului net la creşterea PIB va rămâne negativă. În 2017, pe fundalul unei asistenţe externe mai mici din partea UE, deficitul fiscal este prognozat să rămână sub nivelul planificat de 3% din PIB”, a declarat economistul Băncii Mondiale, Marcel Chistruga.

Potrivit lui Chistruga, Banca Mondială anticipează că creşterea puternică a veniturilor publice vor compensa evoluţia cheltuielilor publice.

„În cazul în care se va materializa sprijinul internaţional suplimentar, ne aşteptăm la o creştere mai accentuată a investițiilor publice. Considerăm că, odată cu revitalizarea mijloacelor financiare externe şi îmbunătăţirea condiţiilor de intermediere în sectorul financiar, împreună cu progresele de redresare a mediului de afaceri, vor încuraja investiţiile private. Creşterea reală a transferurilor publice şi redresarea observată a remitențelor vor contribui la susţinerea creşterii pe termen mediu. Prognozăm o creştere a PIB-ului real de 3.8% în 2018 şi de 3,6% în 2019. Considerăm că rata medie a inflaţiei va rămâne în coridorul de ţintă, în acest context sprijinită de creşterea continuă a salariilor reale, remiterilor şi transferurilor publice, estimăm că rata sărăciei măsurată conform ratei de 5,5 USD/zi la Paritatea Puterii de Cumpărare va scădea cu 3,2 p. în perioada 2016-2019”, a menționat Chistruga.

Creșterea puternică a veniturilor publice va compensa evoluția cheltuielilor publice, estimează experții. În cazul în care se va materializa sprijinul internațional suplimentar, se estimează o creștere mai accentuată a investițiilor publice. Marcel Chistruga a mai spus că cele mai însemnate riscuri la scenariul de bază al prognozei derivă din încetinirea implementării reformelor necesare pentru sustenabilitatea creșterii economice. Inclusiv, reforme ce țin de restructurarea sistemului financiar și energetic, dar și eficiența finanțelor publice.

„Un risc derivă din încetinirea implementării reformelor necesare pentru sustenabilitatea creşterii economice. Inclusiv, reforme ce ţin de restructurarea sistemului financiar şi energetic, dar şi eficienţa finanţelor publice. Statul de drept slab şi diverse interese va putea în continuare stopa procesul de reformă. Alegerile parlamentare, programate în 2018, pot afecta, de asemenea, ritmul punerii în aplicare a agendei de reforme. Creşterea mai slabă decât cea preconizată a principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova (Uniunea Europeană şi Ţările Comunităţii Statelor Independente) ar putea diminua în continuare creşterea economică. Consolidarea finanţelor publice prin creşterea eficienţei cheltuielilor publice, inclusiv eliminarea scutirilor fiscale neproductive şi îmbunătăţirea mobilizări veniturilor, ar permite Moldovei să creeze spaţiul fiscal necesar pentru cheltuielile sociale şi de capital importante, și să stimuleze creşterea economică. Îmbunătăţirea guvernanţii economice în sectorul financiar şi cel real ar ajuta Moldova să îşi îmbunătăţească rezultatele social-economice, în special în educaţie, sănătate şi infrastructură vitală, şi să creeze o bază mai solidă pentru creştere. Eliminarea scutirilor fiscale care nu au o justificare clară rămâne una din reformele-cheie din domeniul finanţelor publice”, a spus economistul. 

Anna Akhalkatsi, manager de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, a declarat că perspectivele economice sunt o componentă importantă a activității BM și acestea sunt efectuate o dată la șase luni. „Aceasta este o oportunitate pentru noi să analizăm sănătatea economiei, tendințele economice și să facem anumite prognoze pe termen mediu. Este important pentru programul nostru și pentru dialogul nostru de politic cu Guvernul. De asemenea, oferim acest document și partenerilor de dezvoltare și mass-mediei, ca tendințele să fie cunoscut și să se ia măsuri în acest sens”, a notat Anna Akhalkatsi.

Directorul de țară al Grupului Băncii Mondiale (BM) pentru Belarus, Republica Moldova și Ucraina, Satu Kahkonen, a declarat că unica posibilitate pentru a spori nivelul de venituri în Moldova este continuarea reformelor decisive, în pofida faptului că anul viitor va fi unul electoral.