Serviciul Fiscal de Stat anunță că cel de-al doilea termen pentru a chitarea impozitului funciar sau a bunurilor imobiliare pentru anul 2016 a fost transferat de pe data de 15 octombrie pe 17 octombrie.

Decizia fost luată din motiv că 15 octombrie 2016 a fost zi de odihnă, ultima zi de achitare a impozitului funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul în curs este 17 octombrie 2016.

În cazul neachitării în termenele stabilite a impozitului, în contul personal al contribuabilului, va fi calculată majorarea de întârziere (penalitatea) pentru fiecare zi de întârziere, reieșind din cuantumul majorării de întârziere, stabilit pentru anul 2016 în mărime de 0,0683%.