Bunurile imobile trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, fără stăpân sau confiscate, se vor comercializa de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), prin licitații. Prevederea este inclusă într-un proiect de modificare a Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor.

În prezent, Regulamentul nu prevede modalitatea de comercializare a imobilelor, prin licitație. Potrivit documentului, pentru comercializarea bunurilor imobile, SFS, prin ordin, va institui la fiecare licitație o comisie în a cărei componență vor fi cinci membri, cu drept de vot.

Din comisie vor face parte câte un reprezentant al:

 • Serviciului Fiscal de Stat;
 • Agenției Proprietăți Publice;
 • Ministerului Economiei și Infrastructurii;
 • autorităților administrației publice locale, în raza de administrare a cărora sunt amplasate bunurile imobile licitate;
 • un reprezentant al experților independenți în domeniul imobiliar.

Comisia de licitaţie va avea următoarele atribuţii:

 • examinarea dosarelor bunurilor imobile expuse la licitaţie;
 • stabilirea preţului iniţial de expunere a bunirilor imobile, dar nu mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare;
 • stabilirea modului şi termenelor de achitare a prețului bunului imobil;
 • stabilirea taxei de participare la licitație a persoanelor fizice și juridice, a modului şi termenelor de achitare a acesteia;
 • organizarea familiarizării prealabile a participanților cu bunurile imobile expuse la licitație;
 • reducerea preţului iniţial de vânzare cu 5 la sută după expunerea bunului imobil la vânzare de 2 ori, dar nu mai mic decât preţul de piaţă indicat în raportul de evaluare;
 • înregistrarea participanţilor la licitaţie;
 • desfăşurarea licitaţiei;
 • stabilirea pasului licitării care nu va fi mai mic de 10% din preţul de expunere a bunului imobil, dar nu mai mare de 50%;
 • respectarea condiţiilor de participare la licitaţie şi garantarea drepturilor participanţilor;
 • desemnarea câştigătorilor licitaţiei;
 • scoaterea bunurilor imobile de la licitaţie sau suspendarea licitaţiei;
 • perfectarea proceselor-verbale privind rezultatele licitaţiilor;
 • perfectarea deciziilor Comisiei de licitaţie, inclusiv transmiterea lor, în termen de până la cinci zile, Serviciului Fiscal de Stat.

La licitații vor putea participa atât persoanele fizice, cât și cele juridice. La fel, licitațiile vor fi deschise și persoanelor străine. În cazul bunurilor imobile nesolicitate la două licitaţii cu strigare, acestea vor putea fi expuse la licitația cu reducere. Câștigătorii licitațiilor vor fi obligați să semneze procesul-verbal al rezultatelor, să achite prețul imobilului și să semneze contractul de vânzare-cumpărare.

Divergenţele apărute în procesul desfăşurării licitaţiei se vor soluţiona de către Comisia de licitaţie înainte de încheierea licitaţiei. Deciziile vor putea fi contestate în modul stabilit de legislaţie. Litigiile apărute în urma licitaţiilor se vor soluţiona pe cale amiabilă sau în instanţele judecătoreşti.

sursa: bizlaw.md